Op bijgevoegde kaart vindt u een overzicht van alle vogelkijkpunten die er tijdens het Wadden Vogelfestival zijn. Op deze punten is altijd wel iets met vogels kijken te doen. Er zijn altijd vrijwilligers met telescopen of verrekijkers die u van alles kunnen vertellen. Bij de Geul en bij Waal en Burg zijn informatiekramen, en bij het Vogelinformatiecentrum is een verrekijkershow en zijn er vogelexcursies. 

Altijd al eens in een Eendenkooi willen kijken. Dit is uw kans. Tijdens het Wadden Vogelfestival geven vrijwilligers van Natuurmonumenten het gehele weekend gratis rondleidingen door de Eendenkooi van Spang. Geweldig om te horen hoe deze gebieden vroeger werden gebruikt om eenden te vangen. Tegenwoordig zijn het echte natuurgebieden en rustplek voor vele zeldzame vogelsoorten. In de Eendenkooi van Spang wordt geregeld de IJsvogel gezien en de buizerd en havik broeden er. Ook de Grauwe Vliegenvanger en de Spotvogels zijn er het gehele broedseizoen te zien.

Onderdeel van de Vogelboulevard van Texel is natuurgebied Utopia. Dit in 2009/2010 nieuw aangelegde natuurgebied van Natuurmonumenten bestaat uit veel ondiep water met diverse schelpeneilanden. In dit gebied broeden vele steltlopers, zoals Kluten, Scholeksters, Bontbekplevieren, Kleine Plevier, Tureluur en Grutto. Maar het gebied dankt zijn bekendheid vanwege de grote kolonie met Grote Sterns. Jaarlijks komen er hier circa 4.000 paartjes tot broeden. 

Het Vogelinformatiecentrum is de plek om even langs te gaan tijdens het Wadden Vogelfestival. Het is hét ontmoetingspunt voor de vogelaar en hier worden alle bijzondere waarnemingen uitgewisseld. Het Vogelinformatiecentrum is tevens vertrekpunt voor alle vogelexcursies dit weekend. Ook de busexcursies vertrekken vanuit dit centrum. Tijdens het gehele weekend kunt u in het Vogelinformatiecentrum genieten van een grootse verrekijkershow. Alle merken verrekijkers en telescopen zijn aanwezig en u kunt ze zeft testen. 

Aan de rand van de Mokbaai, langs de Mokweg, vindt u het meest zuidelijk gelegen vogelkijkpunt van het Wadden Vogelfestival. Dit punt is prachtig gelegen in het Nationaal Park Duinen van Texel en vanaf hier heeft u zicht over de Geulplas en Mokbaai. 

Één van de parels van het Nationaal Park Duinen van Texel is natuurlijk de Slufter. Dit unieke natuurgebied trekt heel veel verschillende vogelsoorten. Aan de noordopgang van de Slufter (aan het einde van de Oorsprongweg) verblijven in het duin, gedurende de breodtijd, twee vrijwillige vogelwachten. Deze vrijwilligers van Staatsbosbeheer kunnen u alles vertellen over De Slufter en over de vogels die u daar kunt zien. Vanaf het uitkijkpunt heeft u uitzicht over het Diepe Gat waar vogelsoorten zoals Lepelaar, Eider, Tureluur, Groenpootruiter, Zilverplevier, Blauwe Kiekendief en Velduil zich regelmatig laten zien. 

Aan de noord-oostkant van het gebied Waal en Burg ligt de westerkolk met daar vlakbij natuurboerderij Plassendaal. Op dit punt kunt u tijdens het Wadden Vogelfestival een kijkje nemen in de natuurstal en bij de Vogelkijkhut van Natuurmonumenten aan de Westerkolk. Hier fourageren Lepelaars, Kemphanen, Witgatjes, Zwarte Ruiters, Kleine Plevieren, Kluten en in de omgeving kunt u alle weidevogels tegen komen. Vooral de Grutto en Kievit en Veldleeuwerik broeden hier nog volop. 

Het meest noordelijke punte van het Nationaal Park Duinen van Texel ligt bij de vuurtoren. Net ten oosten van de vuurtoren ligt het Renvogelveld. Het is een natuurgebied tussen de vuurtoren en Duinpark/restaurant De Robbenjager. Langs de weg ligt een uitkijkpunt waar je zicht hebt over het gehele natuurgebied. De noordpunt is uniek als het om trekvogels gaat. Op de natte graslanden zijn tal van bijzondere vogels te zien. Dit is het Vogelkijkpunt waar je moet zijn om te genieten van de vogeltrek en om bijzondere vogels waar te nemen. 

In de winter van 2017 / 2018 is langs de Waddendijk een nieuw natuurgebied aangelegd. Net ten noorden van Ottersaat en tussen Dijkmanshuizen en de Waddendijk ligt het gebied Nieuw Buitenheim. Het gebied is grotendeels afgegraven en voorzien van dieper en ondieper water met daarin eilanden die grotendeels bedekt zijn met schelpen. Deze eilanden zijn speciaal voor de strandbroeders aangelegd. Vogelsoorten als Kluut, Bontbekplevier, Visdief, Dwergstern kunnen hier veilig broeden. Aan de noordkant van het gebied ligt een kunstmatige dijk met daarachter een wandelpad naar een vogelkijkscherm en een vogelkijkhut. De Stichting Texel Vogeleiland heeft,  met geld van het Wadden Vogelfestival 2017,  meebetaald aan deze vogelkijkhut. Vanuit de hut heeft u prachtig uitzicht over het totale gebied. 

Partners

 • Nationaal Park Duinen van Texel
 • Vogelinformatiecentrum
 • Natuurmonumenten
 • Agami Photo Agency
 • Fogol
 • Provincie Noord Holland
 • Vogelbescherming Nederland
 • Roots en Vogelmagazine
 • world.observation.org
 • Van der Linde Fietsen
 • Gemeente Texel
 • Dutch Birding Association
 • Leica
 • Staatsbosbeheer
 • Artifex media
 • Waarneming.nl
 • Zeiss
 • Meopta
 • Bynolyt
 • Swarovski Optik
 • Blue Robin grafische vormgeving
 • Combinatie Tessel
 • VVV Texel

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief