Ons goede doel 2017

In 2017 was het goede doel een betere bescherming van de Strandbroedvogels op Texel. Op Texel zijn er drietal kleine delen stranden afgezet voor broedvogels. Dit is op De Hors, nabij de vuurtoren en een deel van De Volharding. Met het ingezamelde geld promoten we dat er betere bebording komt bij deze gebieden. Dat doen we samen met de vogelwerkgroep, beheerders en het Vogelinformatiecentrum.
In 2017 was het goede doel een betere bescherming van de Strandbroedvogels op Texel. Op Texel zijn er drietal kleine delen stranden afgezet voor broedvogels. Dit is op De Hors, nabij de vuurtoren en een deel van De Volharding. Met het ingezamelde geld promoten we dat er betere bebording komt bij deze gebieden. Dat doen we samen met de vogelwerkgroep, beheerders en het Vogelinformatiecentrum.

 

Aan de oostkant van Texel liggen een aantal kunstmatige schelpenstranden voor kustbroedvogels zoals Bontbekplevier, Dwergsterns, Grote Sterns, Visdieven, Kluten en veel meer. Met behulp van de aannemer Combinatie Tessel (de aannemer die verantwoordelijk is voor de Dijkverzwaring) hebben we nieuwe schelpen op eilanden in het Wagejot kunnen aanleggen.

Een deel van het ingezamelde geld is via de Stichting Texel Vogeleiland besteed aan een bijdrage aan een nieuw vogelkijkpunt in Nieuw Buitenheim. Tijdens de inrichting van dit nieuwe natuurgebied is veel rekening met kustbroedvogels gehouden. Om deze soorten ook mooi te zien is er een kijkscherm en een vogelkijkhut geplaatst.

Op de TESO boot draait een fimpje over de strandbroeders. Dit filmpje is beschikbaar gesteld door Vogelbescherming en met dank aan het Nationaal Park Duinen van Texel en de Teso kunnen we dit aan het grote publiek laten zien om iedereen bewust te maken hoe kwetsbaar onze broedvogels van de stranden zijn.
Vogelinformatiecentrum

Vogelinformatiecentrum

Het Vogelinformatiecentrum is de optiek specialist van Nederland en je vindt er alles wat met het kijken naar vogels te maken heeft. We zijn het gehele jaar open van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel. Nergens tref je zoveel verschillende vogelsoorten aan als in dit Nationaal Park. Overal kun je wandelen en fietsen.

Partners

  • Nationaal Park Duinen van Texel
  • Vogelinformatiecentrum
  • Casa di Gio's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief