• Home
 • Spelregels en jury

Spelregels en jury

De spelregels van de Texel Big Day:

 • Je bent vrij je eigen team samen te stellen. Teams mogen 1 tot 4 personen bevatten. Bij uitzonderingen op deze regel, neem contact op met de organisatie.
 • Teams zamelen zelf geld in voor het goede doel. Het minimale streefbedrag per team is 200 euro. Dit alles voor het goede doel van dit jaar. Je kunt je laten sponsoren of het zelf betalen. We hopen dat de teams streven naar een zo hoog mogelijk sponsorbedrag. Lukt het je niet om het streefbedrag bij elkaar te krijgen? Neem contact met ons op en we proberen je hierin te ondersteunen.
 • Start: Vanaf 00.00 mag iedereen starten vanaf het Waterplein. Alleen soorten die op de fiets of te voet gezien zijn binnen deze 24 uur mogen geteld worden.
 • Zodra je team het veld betreedt, meld je dit in de Texel Big Day Appgroep: noem je teamnaam en neem eventueel een team foto/selfie.
 • Als je klaar bent met de Texel Big Day: meld dit ook in de appgroep, bij voorkeur weer met een foto!
 • Alle soorten per team moeten worden ingevoerd op Waarneming.nl (via de app). Eén persoon die alles in gaat voeren moet bekend zijn bij de organisatie (dit wordt vooraf geïnventariseerd). De teams zijn te volgen via de Texel Big Day pagina van texel.waarneming.nl. Let op dat soorten voor zaterdag 23:59:59u zijn ingevoerd. Met deze lijst bepaalt de jury de winnaar meeste soorten.
 • Alle teams zijn vrij om hun route te bepalen, mits het niet door verboden gebieden leidt. Dit wordt door de jury ook gecheckt.
 • Vervoer: fiets, e-bike of lopend. Uiteraard mogen de fietsen niet verplaatst worden per auto.
 • Teamleden blijven gedurende de dag bij elkaar op roepafstand.
 • Horen en herkennen = tellen.
 • Bij een gelijke stand telt het aantal unieke soorten (niet gezien door een ander team) zwaarder.
 • We werken met de Nederlandse soortenlijst zoals bekend bij de CSNA. Om een voorbeeld te geven: diverse kwikstaarten tellen dus mee als een aparte soort.
 • Ondersoorten tellen niet mee als extra soort.
 • Exoten/escapes tellen niet mee (denk bijvoorbeeld aan Fazant, Nijlgans, Mandarijneend).
 • Gedraag je verantwoordelijk in het veld en verstoor vogels niet, houd je aan de gedragscode van het Vogelinformatiecentrum en Vogelbescherming. De jury kan ervoor kiezen bepaalde kwetsbare soorten uit te sluiten, die mogen niet worden geteld.
 • Vogelsoorten die alleen gezien kunnen zijn in een gebied dat je niet mag betreden, tellen niet mee.
 • Er kan door de organisatie voor gekozen worden om bepaalde gebieden uit te sluiten om verstoring van de natuur daar te voorkomen. Dit wordt vooraf bekend gemaakt.
 • Het tapen/afspelen van geluid om vogels te lokken of een reactie in de vorm van geluid uit te lokken, is nooit toegestaan. Niet tijdens deze Big Day en ook niet op alle andere dagen van het jaar. Zie hiervoor ook de gedragscode.
 • Betreed geen privéterrein zonder toestemming van de eigenaar.
 • Je dingt alleen mee naar de prijzen als je je vooraf hebt aangemeld en er minimaal een teamlid, maar het liefst iedereen aanwezig is bij de prijsuitreiking.
 • Voorzie zeldzaamheden/indien-soorten zo mogelijk van een foto of geluidsopname. Indien niet mogelijk, zorg dan voor een goede beschrijving.
 • Geef zeldzaamheden altijd door, m.u.v. (mogelijke) verstoringsgevoelige broedgevallen. Bij twijfel: overleg met de organisatie.
 • Andere teams mogen getwitchte zeldzaamheden ook meetellen, we willen tenslotte met z’n allen zo veel mogelijk vogelsoorten zien.
 • Als een team een soort stilhoudt (die gemeld had moeten worden, en daardoor niet is gezien door andere vogelaars) dan telt deze alsnog niet mee voor dit team.
 • Vooraf aangestelde aanwijzers en gebruik van Dutch Bird Alerts is toegestaan en moedigen we aan (mits deze info gedeeld wordt met de andere teams).
 • De Texel Big Day speelt zich geheel af op de openbare weg en op openbare paden. Iedere deelnemer houdt zich ook aan de Nederlandse verkeersregels.
 • Boetes naar aanleiding van overtredingen (op de weg of vanwege betreden van verboden terreinen), leiden automatisch tot diskwalificatie van het hele team.
 • De teamleden volgen de verplichtingen van de organisatie op.
 • De jury beslist uiteindelijk over de winnende teams.

Extra startinfo Texel Big Day

*We hopen natuurlijk dat zo veel mogelijk teams om 00:00 uur starten bij het Waterplein. Maar we begrijpen ook dat dit niet voor iedereen de strategie is; een paar uurtjes slaap kan ook een goede zet zijn.

De fietsen ontvangt iedereen bij het Waterplein op vrijdagmiddag. We gaan er vanuit dat als je buiten de Cocksdorp slaapt, je deze fiets bij het Waterplein laat staan en met de auto naar je fiets terugkeert om vanuit de Cocksdorp te starten. Je moet immers ook weer thuiskomen nadat je gefinisht bent en de fiets weer hebt ingeleverd.

Wanneer je bijvoorbeeld geen auto hebt of een andere reden hebt om op een andere plek te starten, dan kan dit mits rekening houdend met de ‘fietsberekening’. De fietsberekening houdt in dat, wanneer je ergens anders start dan de Cocksdorp, je starttijd pas later ingaat. Start je bijvoorbeeld vanuit Den Burg, dan mag je pas starten ná de tijd die het je normaal zou kosten om vanuit de Cocksdorp naar Den Burg of elders te fietsen. Je mag dan bijvoorbeeld pas om 01:00u starten. Verder moet je op vrijdagavond met de fiets van de Cocksdorp naar je slaapplek zijn gereden.

Zo houden we de wedstrijd eerlijk.

Dus: wil je op een andere plek starten? Neem contact met ons op om de vertrektijd af te stemmen. Dit kan ook nog vrijdagavond. Ben je voornemens om pas na 02:00 uur te starten: dan is dat sowieso geen probleem mits je vrijdagavond wel met de fiets naar je slaapplek bent gefietst.

**Het is niet toegestaan om je fiets uit strategisch oogpunt neer te zetten, bijvoorbeeld bij de Horsmeertjes te parkeren, en daar met de auto heen te rijden om te starten. Wanneer er tijdens de Texel Big Day een soort gemeld wordt waar je heen moet, doe dit bij voorkeur op de fiets als deze op Texel zit. Als het echt niet anders kan, parkeer je fiets, twitch, keer terug naar je fiets en vervolg je Big Day. Vanzelfsprekend tellen de soorten die je ziet tijdens de twitch dan niet mee.

persfoto 009

Alle soorten die je waarneemt dien je in te voeren in Waarneming.nl. Heb je nog geen account, maak dit dan ruim voor de Texel Big Day aan en oefen al met het invoeren van waarnemingen.

De volgende winnaars kunnen eeuwige roem, een gouden veer en een leuke verassing verwachten:

 • De Winnaar met de meeste soorten van de Texel Big Day
 • De Winnaar met het meeste sponsorgeld.

Onze Jury

De jury van de Texel Big Day bestaat uit ervaren vogelaars. Zij zullen streng maar rechtvaardig erop toezien dat de Texel Big Day geheel conform de opgestelde (veiligheid)regels verloopt.

De jury van 2025 wordt op een later moment bekend gemaakt.
Vogelinformatiecentrum

Vogelinformatiecentrum

Het Vogelinformatiecentrum is de optiek specialist van Nederland en je vindt er alles wat met het kijken naar vogels te maken heeft. We zijn het gehele jaar open van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel. Nergens tref je zoveel verschillende vogelsoorten aan als in dit Nationaal Park. Overal kun je wandelen en fietsen.

Partners

 • Nationaal Park Duinen van Texel
 • Vogelinformatiecentrum
 • Casa di Gio's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief