Goede doel

Ons Goede Doel 2024

In navolging op het succes van 2023 is het goede doel in 2024 ook het beschermen van de kustbroedvogels zoals sterns, plevieren en de scholekster. In 2023 werd er ruim 15.000 euro opgehaald wat besteed is aan verschillende doelen. In 2024 hopen we nog meer op te halen voor de volgende doelen/projecten:

Verder lezen

Ons goede doel 2023

Na een zeer succesvol Wadden Vogelfestival in 2022 hebben we met elkaar meer dan 14.000 euro opgehaald voor de kustbroeders, waar de Kluut en Bontbekplevier de specifieke doelsoorten voor waren. In 2023 zullen we, in navolging van de succesvolle 2022-editie, de kustbroeders weer centraal stellen. De specifieke doelsoorten die we in 2023 in de spotlight zetten zijn de Grote Stern en de Scholekster.

Verder lezen

Ons goede doel 2022

Het Wadden Vogelfestival zal in 2022 in het teken staan van de kustbroeders, waaronder de Kluut en de Bontbekplevier. Veel soorten kustbroedvogels hebben het momenteel erg moeilijk in Nederland.

Verder lezen

Ons goede doel 2021

Het Wadden Vogelfestival 2021 zal in het teken staan van geld inzamelen en aandacht vragen voor de akkervogels zoals de blauwe kiekendief en de patrijs. De akkervogels hebben het in heel Europa erg moeilijk. Ze staan zo goed als allemaal op de zogenaamde Rode Lijst. In samenwerking met andere organisaties die zich inzetten voor het behoud van de akkervogels is ons doel om al het in 2021 opgehaald geld een nuttige besteding te geven om hiermee de akkervogels op Texel en in Nederland beter te beschermen.

Verder lezen

Het goede doel voor 2020

Ooit was de Zomertortel in Nederland een algemene duivensoort die in geheel Nederland wel te zien was. Anno nu is de Zomertortel een zeldzaamheid. De laatste 15 jaar is deze prachtige duivensoort enorm achteruit gegaan. De oorzaken zijn divers. In het buitenland, en dan vooral in landen rondom de Middellandse Zee, wordt de Zomertortel intensief bejaagd. Er wordt veel op deze duif geschoten en er worden grote aantallen met netten gevangen. Maar ook in eigen land heeft deze soort het zwaar. Door het verdwijnen van kruidenrijke en struikenrijke overhoekjes is het broedgebied afgenomen, maar ook de voedselmogelijkheden zijn afgenomen. Voordat de Zomertortel definitief uit Nederland verdwenen is willen we met het Wadden Vogelfestival 2020 geld inzamelen om deze soort te helpen. 

Verder lezen

Ons goede doel 2019

Sovon en Vogelbescherming Nederland hebben voor 2019 de wulp als vogelsoort van het jaar uitgeroepen. Op Texel is de wulp nog steeds een broedvogel in het Nationaal Park (en heel zelden daarbuiten). Als wintervogel is het een algemene vogel waarbij Texel best een belangrijke rol als hoogwatervluchtplaats heeft.  Als Wadden Vogelfestival sluiten we graag aan bij de keuze soort van het jaar 2019. Wij willen graag de duinvogels waaronder de wulp (maar ook de tapuit, roodborsttapuit, blauwe kiekendief, velduil en nachtzwaluw) betere kansen geven. Daarom zetten we ons in om geheel 2019 geld in te zamelen om deze soorten te helpen.

Verder lezen

Ons goede doel 2018

Vogelbescherming Nederland en Sovon hebben voor 2018 de huiszwaluw uitgeroepen tot vogelsoort van het jaar. Heel 2018 willen ze meer aandacht vragen voor deze schitterende en uiterst nuttige zwaluwsoort. Ook op Texel willen we met het Wadden Vogelfestival en de Texel Big Day aandacht vragen voor deze vogel. Gelukkig zien we de huiszwaluw nog op veel plekken en gaat het de laatste jaren misschien zelfs weer iets beter. Maar feit is dat het aantal broedvogels in vergelijking met 30 jaar terug fors minder is. Lees hier waarom en hoe we de huiszwaluw willen steunen.

Verder lezen

Ons goede doel 2017

In 2017 was het goede doel een betere bescherming van de Strandbroedvogels op Texel. Op Texel zijn er drietal kleine delen stranden afgezet voor broedvogels. Dit is op De Hors, nabij de vuurtoren en een deel van De Volharding. Met het ingezamelde geld promoten we dat er betere bebording komt bij deze gebieden. Dat doen we samen met de vogelwerkgroep, beheerders en het Vogelinformatiecentrum.

Verder lezen
Vogelinformatiecentrum

Vogelinformatiecentrum

Het Vogelinformatiecentrum is de optiek specialist van Nederland en je vindt er alles wat met het kijken naar vogels te maken heeft. We zijn het gehele jaar open van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel. Nergens tref je zoveel verschillende vogelsoorten aan als in dit Nationaal Park. Overal kun je wandelen en fietsen.

Partners

  • Nationaal Park Duinen van Texel
  • Vogelinformatiecentrum
  • Casa di Gio's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief