Ons goede doel 2019

Sovon en Vogelbescherming Nederland hebben voor 2019 de wulp als vogelsoort van het jaar uitgeroepen. Op Texel is de wulp nog steeds een broedvogel in het Nationaal Park (en heel zelden daarbuiten). Als wintervogel is het een algemene vogel waarbij Texel best een belangrijke rol als hoogwatervluchtplaats heeft.  Als Wadden Vogelfestival sluiten we graag aan bij de keuze soort van het jaar 2019. Wij willen graag de duinvogels waaronder de wulp (maar ook de tapuit, roodborsttapuit, blauwe kiekendief, velduil en nachtzwaluw) betere kansen geven. Daarom zetten we ons in om geheel 2019 geld in te zamelen om deze soorten te helpen.

Het aantal broedparen van de wulp is landelijk, en ook op Texel, enorm teruggelopen. Het is wellicht een van de meest schaarse weidevogels geworden. Niet alleen als weidevogel, ook als broedvogel van de duinen is deze soort steeds schaarser geworden.

Een deel van het geld wordt besteed aan het verbeteren van het broedbiotoop voor de wulpen in het Nationaal Park Duinen van Texel. Samen met beheerder Staatsbosbeheer wordt gekeken welke maatregelen we het beste in welke gebieden kunnen nemen. Op Texel is in goede broedgebieden de opslag van berk en andere struiken een probleem. Daar willen we graag wat aan doen. Het mooie van dit werk is dat soorten als roodborsttapuit en nachtzwaluw ook hiervan zullen profiteren. Daarnaast loopt er op Texel al jaren een onderzoek naar de resultaten van broedende tapuiten. De Eierlandsche Duinen is één van de bolwerken in Nederland waar nog hoge dichtheden tapuiten voorkomen. Dit onderzoek levert voor heel Nederland veel informatie op over overleving van tapuiten. Een bijdrage aan dit onderzoek zorgt ervoor dat de tapuiten intensief gevolgd kunnen worden zodat betere beheersmaatregelen mogelijk zijn.

Via bovenstaande thermometer kunt u rechtstreeks aan dit goede doel doneren. Via de verschillende teams die meedoen aan de Texel Big Day kunt u via een team doneren (zie teams 2019).

Eurasian Curlew – Großer Brachvogel – Numenius arquatus ssp. suschkini, Russia (Ural), adult

Nachtzwaluw (foto: Harvey van Diek)

nieuwjaarswens 13 14

Velduil, Foto: Marc Plomp (Vogelinformatiecentrum)
Vogelinformatiecentrum

Vogelinformatiecentrum

Het Vogelinformatiecentrum is de optiek specialist van Nederland en je vindt er alles wat met het kijken naar vogels te maken heeft. We zijn het gehele jaar open van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel. Nergens tref je zoveel verschillende vogelsoorten aan als in dit Nationaal Park. Overal kun je wandelen en fietsen.

Partners

  • Nationaal Park Duinen van Texel
  • Vogelinformatiecentrum
  • Casa di Gio's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief