Team Waardenburg Ecology

Waardenburg Ecology is al jaren betrokken bij onderzoek aan de grote stern, zowel in Nederland als in het buitenland. Naast recente zenderprojecten in Zeeland, Noord-Holland en Engeland heeft Waardenburg Ecology ook diverse publicaties over de grote stern uitgebracht.

Ook zijn we afgelopen jaar betrokken bij internationale expert groepen over vogelgriep (waarvan grote stern één van de belangrijkste slachtoffers is geweest). Waardenburg Ecology staat dus bekend als deskundige over deze soort, en terecht! Ook met deze Big Day zetten onze ecologen zich in voor de grote stern, en natuurlijk de scholekster!

Team Waardenburg Ecology bestaat uit:

Lieuwe Anema – al meer dan 20 jaar in dienst van Waardenburg Ecology, voornamelijk als werknemer in GIS & Datamanagement maar ook als veldmedewerker voor zoogdier- en amfibieënonderzoek en natuurlijk onderzoek naar vogels. Ik kom mijn hele leven als soort van toerist, op Texel waar ik het heerlijk heb op in mijn bungalow op het park Vredelust. Het zoeken naar ringen vind ik een fijne en soms lastige bezigheid. Naast de belangrijke aandacht voor de kustbroedvogels is het meedoen van de Big Day voor mij ook een goede reden om mijn Texellijst wat op te krikken.

Tot 6 mei!

Jacco Leemans – van de Potvis op Texel naar (zee)vogelonderzoek bij Waardenburg Ecology. 6 mei ga ik terug naar Texel om tijdens de Big Day zoveel mogelijk geld én soorten binnen te halen.

Patrick Snoeken – Al bijna 6 jaar in dienst bij Waardenburg Ecology als analist macrofauna en vogelonderzoek. Als kind kwam ik al op Texel op vakantie en heb ik ook het geluk gehad om twee en half jaar op Texel te mogen wonen voor zowel stage als werk. Als Drent geniet ik nog altijd van de kustvogels die je op de wadden kunt zien en omdat ook in de toekomst te blijven doen, doe ik graag mee aan de Big Day!

Samenstelling team:

Team captain: Jacco Leemans
Deelnemer: Lieuwe Anema
Deelnemer: Patrick Snoeken

Doel: €1000
€935,00 opgehaald
93.50% behaaldVogelinformatiecentrum

Vogelinformatiecentrum

Het Vogelinformatiecentrum is de optiek specialist van Nederland en je vindt er alles wat met het kijken naar vogels te maken heeft. We zijn het gehele jaar open van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel. Nergens tref je zoveel verschillende vogelsoorten aan als in dit Nationaal Park. Overal kun je wandelen en fietsen.

Partners

  • Nationaal Park Duinen van Texel
  • Vogelinformatiecentrum
  • Natuurmonumenten
  • Vogelbescherming Nederland
  • VVV Texel

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief