• Home
 • Nieuws
 • Win een Bynolyt TX10x42HD met de soort van het weekend

Win een Bynolyt TX10x42HD met de soort van het weekend

Ja, u leest het goed, u kunt een prachtige verrekijker (Bynolyt TX10x42HD t.w.v. € 449,00) winnen als u de meest zeldzame vogelsoort van het weekend ontdekt. Deze verrekijker wordt beschikbaar gesteld door Dutch Birding en is vooral bedoeld om iedereen een extra stimulans te geven om goed te zoeken naar bijzondere vogelsoorten, maar vooral ook om uw waarnemingen door te geven en zo te delen met anderen. De prijs wordt uitgereikt aan het einde van het weekend om 18:00 uur in het Vogelinformatiecentrum, kom allen kijken wie deze prachtige kijker wint.
Ja, u leest het goed, u kunt een prachtige verrekijker (Bynolyt TX10x42HD t.w.v. € 449,00) winnen als u de meest zeldzame vogelsoort van het weekend ontdekt. Deze verrekijker wordt beschikbaar gesteld door Dutch Birding en is vooral bedoeld om iedereen een extra stimulans te geven om goed te zoeken naar bijzondere vogelsoorten, maar vooral ook om uw waarnemingen door te geven en zo te delen met anderen. De prijs wordt uitgereikt aan het einde van het weekend om 18:00 uur in het Vogelinformatiecentrum, kom allen kijken wie deze prachtige kijker wint.

BELANGRIJK: Vergeet dus vooral niet om uw waarnemingen door te geven via de bestaande systemen (Texel Bird Alert, Dutch Bird Alerts, of Waarneming.nl) of geef uw waarneming mondeling door bij het Vogelinformatiecentrum of aan iemand die toegang heeft tot één van deze systemen.

Aanmelding Bird Alerts Texel
Als u ook naar Texel komt kunt u zich aanmelden voor de Bird Alerts Texel whatsapp-groep. Op deze manier bent u tijdens het Dutch Birding Voorjaarsweekend direct op de hoogte van het laatste nieuws over Texelse zeldzaamheden. U kunt zich vanaf donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei tot 20:00u aanmelden voor de Bird Alerts Texel door uw eigen naam en nummer als contact (via het paperclipje in whatsapp) te sturen naar Remco Hofland (06 30 90 55 50). Hij zal u dan zo snel mogelijk na aanmelding toevoegen. Dus gelieve niet te bellen of e-mailen, alleen op bovenstaande wijze wordt u direct toegevoegd. In de Bird Alerts Texel Whatsapp kunt u leuke Texelse waarnemingen doorgeven, doe dit door uw locatie (en de naam van de soort en evt relevante details) te verzenden door middel van het paperclipje in whatsapp. De app is niet bedoeld voor chit chat, geef dus alleen waarnemingen van leuke vogelsoorten door. LET OP: Deze whatsapp-groep is uitsluitend bedoeld voor mensen die ook daadwerkelijk op het eiland zijn. En bent u op het eiland met iemand anders meldt u zich dan niet beide aan, op die manier blijft er plaats voor anderen. Maandag 14 mei 2018 wordt u door de admins weer uit de groep verwijderd.

Spelregels soort van het weekend:

 • De soort de weekend mag gevonden worden vanaf vrijdag 11 mei 07.00 t/m zondag 13 mei 18.00.
 • Werkgebied is geheel Texel en alles wat zichtbaar is vanaf het eiland (waarnemingen van boten tellen niet mee voor de prijsuitreiking)
 • Iedereen met ook maar enige affiniteit met vogels of vogels kijken is welkom om deel te nemen, van een gehele weekend tot maar een vrij uurtje.
 • De winnaar van de meest zeldzame soort dient in eigen persoon aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking op zondag om 18.00. Op deze manier is hij of zij daarna nog in staat om de laatste boot naar Den Helder te halen.
 • Er is door TOH een lijst samengesteld waarop aan alle maar enigszins te verwachten soorten een puntenaantal is toegekend. Deze lijst is leidend voor het bepalen van de winnaar.
 • Het kan voorkomen dat soorten die punten opleveren tevens zeldzame broed- of standvogels zijn voor Texel (bijvoorbeeld Roodmus). In dat geval komen alleen ontdekkingen van de soort (ruim) buiten de reeds bekende gebieden in aanmerking voor punten.
 • De persoon die de soort met het hoogste puntenaantal vindt, is sowieso de winnaar. Dat wil zeggen, het vinden van slechts 1 soort van 10 punten gaat voor het vinden van 2 soorten van 8 punten.
 • Bij gelijkspel geldt de regel: de persoon die de meeste punten weet te scoren met de minste soorten wint. Dat wil zeggen, degene die een soort van 6 en een soort van 4 punten vindt, wint van de persoon die een soort van 6 en twee soorten van 2 punten vindt.
 • Mocht je een groep vinden van een soort die punten waard is (bijvoorbeeld een groep Bijeneters), dan levert dat maar één keer een score op. Twee (met zekerheid) verschillende groepen Bijeneters levert uiteraard wel twee keer punten op.
 • Mocht er op basis van punten geen winnaar te bepalen zijn, dan bepaalt een jury, bestaande uit een bestuurslid van Dutch Birding en Marc Plomp de winnaar op basis van het daadwerkelijk aantal gevallen van de gevonden soorten op Texel. Degene die de soort vindt waarvan er op Texel het minst zijn vastgesteld, wint. Wanneer er dan nóg geen winnaar te bepalen is, wordt er geloot.
 • Er worden alleen vogels in de competitie meegenomen die in Nederland een soortstatus genieten volgens de laatste “lijst van Nederlandse vogelsoorten” (zie www.dutchbirding.nl).
 • Mocht er een nieuwe soort voor de Nederlandse lijst worden gevonden, dan levert dat automatisch 11 punten op. Voor de andere soorten geldt een 0-10-schaal, waarbij een nieuwe soort voor Texel automatisch wordt beloond met de volle 10 punten.
 • Eenmanswaarnemingen dienen vergezeld te gaan van herkenbare foto’s of dienen te zijn geverifieerd door derden om voor de prijzen in aanmerking te komen.
 • De winnende waarneming moet via de bestaande systemen (Texel Bird Alert, Dutch Bird Alert, of waarneming.nl worden doorgegeven, en de vogel moet in principe twitchbaar zijn. De jury kan altijd beslissen om de twitchbaarheid van de vogel als eis te laten vervallen (bv bij een nieuwe soort voor Nederland, die na 5 minuten weer wegvliegt)
 • Indien er twijfel is over de identificatie, status of verworven bewijslast van een mogelijk winnende soort, dan kan de jury het advies van een/meerdere externe experts inroepen.
 • Wanneer wordt geoordeeld dat er te weinig kans bestaat op aanvaarding op basis van de waargenomen/vastgelegde kenmerken van de vogel, dan dingt deze niet (meer) mee naar de prijzen.
  Herontdekkingen dingen niet mee naar de prijzen.
  De beschikbaar gestelde prijzen zijn prijzen die moeilijk deelbaar zijn. In geval van deelname door een team bepaalt het team zelf welk lid uiteindelijk de prijs ontvangt. Prijzen kunnen niet worden (in)geruild.
 • Mochten zich situaties voordoen waarbij bovenstaande regels niet toereikend zijn, dan beslist de jury. Over beslissingen kan niet meer worden gediscussieerd of gecorrespondeerd.

 
Vogelinformatiecentrum

Vogelinformatiecentrum

Het Vogelinformatiecentrum is de optiek specialist van Nederland en je vindt er alles wat met het kijken naar vogels te maken heeft. We zijn het gehele jaar open van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel. Nergens tref je zoveel verschillende vogelsoorten aan als in dit Nationaal Park. Overal kun je wandelen en fietsen.

Partners

 • Nationaal Park Duinen van Texel
 • Vogelinformatiecentrum
 • Natuurmonumenten
 • Vogelbescherming Nederland
 • VVV Texel

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief