Utopia / De Schorren

Onderdeel van de Vogelboulevard van Texel is natuurgebied Utopia. Dit in 2009/2010 nieuw aangelegde natuurgebied van Natuurmonumenten bestaat uit veel ondiep water met diverse schelpeneilanden. In dit gebied broeden vele steltlopers, zoals Kluten, Scholeksters, Bontbekplevieren, Kleine Plevier, Tureluur en Grutto. Ook de vele Lepelaars die op naastgelegen Schorren broeden komen vaak foerageren in het gebied en laten zich dan van heel dichtbij bekijken (en fotograferen).

WVF17 016

Bij Utopia staat de Wadwachtershut van Natuurmonumenten. Hier wonen gedurende het broedseizoen wekelijks twee vrijwilligers. Zij geven voorlichting over de vogels van Utopia en het buitendijkse terrein van Natuurmonumenten De Schorren met het omringende wad (Vlakte van Kerke). Op de Schorren broedt een grote kolonie Lepelaars. Veel van die vogels komen vlak langs de weg op Utopia naar voedsel zoeken en laten zich dan prachtig bekijken en of fotograferen.

Lepelaar 005 Large

natuurnieuws 2014 08

Tijdens het Wadden Vogelfestival zijn er op zaterdag en zondag de twee wadwachters actief om alles te vertellen over deze prachtige gebieden en de vogels.
Vogelinformatiecentrum

Vogelinformatiecentrum

Het Vogelinformatiecentrum is de optiek specialist van Nederland en je vindt er alles wat met het kijken naar vogels te maken heeft. We zijn het gehele jaar open van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel. Nergens tref je zoveel verschillende vogelsoorten aan als in dit Nationaal Park. Overal kun je wandelen en fietsen.

Partners

  • Nationaal Park Duinen van Texel
  • Vogelinformatiecentrum
  • Casa di Gio's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief