Ons goede doel 2021

Het Wadden Vogelfestival 2021 zal in het teken staan van geld inzamelen en aandacht vragen voor de akkervogels zoals de blauwe kiekendief en de patrijs. De akkervogels hebben het in heel Europa erg moeilijk. Ze staan zo goed als allemaal op de zogenaamde Rode Lijst. In samenwerking met andere organisaties die zich inzetten voor het behoud van de akkervogels is ons doel om al het in 2021 opgehaald geld een nuttige besteding te geven om hiermee de akkervogels op Texel en in Nederland beter te beschermen.

Het thema akkervogels is een mooi vervolg op ons goede doel van 2020, de zomertortel. Ook de zomertortel behoort tot de zogenaamde akkervogels. Alle soorten akkervogels staan onder druk. Wist je bijvoorbeeld dat een heel bekende akkervogel, de veldleeuwerik, op veel plekken sinds de jaren 70 met circa 95% achteruit gegaan is? Een ongekende afname waarmee de natuur en de natuurbeleving enorm is verarmd. Wat is mooier dan het horen van een zingende veldleeuwerik boven de weiden en akkers? Dit soort schrikbarende cijfers zijn er niet alleen over de veldleeuwerik, maar ook voor de geelgors, gele kwikstaart, grauwe gors, patrijs, blauwe kiekendief. Voor hen en vele anderen gaan de cijfers dik in de min.

Om aandacht te vragen voor akkervogels en door geld in te zamelen, gaan we geheel 2021 ons steentje bijdragen aan dit goede doel. Kom dus naar het Wadden Vogelfestival of doe thuis of vanaf Texel mee met onze Texel Big Day Home Edition.
Vogelinformatiecentrum

Vogelinformatiecentrum

Het Vogelinformatiecentrum is de optiek specialist van Nederland en je vindt er alles wat met het kijken naar vogels te maken heeft. We zijn het gehele jaar open van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel. Nergens tref je zoveel verschillende vogelsoorten aan als in dit Nationaal Park. Overal kun je wandelen en fietsen.

Partners

  • Nationaal Park Duinen van Texel
  • Vogelinformatiecentrum
  • Casa di Gio's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief