• Home
  • Nieuws
  • Verslag Texel Big Day: Team Big Walk Texel

Verslag Texel Big Day: Team Big Walk Texel

Team Big Walk Texel, waarbij Vincent Stork de hele dag alleen te voet op pad ging, schreef ons een mooi verslag van de Texel Big Day 2021 op 8 mei. Lees hieronder de avonturen van Vincent in 2021!

Big Day te voet. De meeste soorten per afgelegde kilometer!
Wat vooraf ging
Na ooit al enkele keren een landelijke Big Day te hebben gedaan is het speelveld sinds mijn verhuizing naar Texel flink gekrompen. Op Texel zette ik op de (analoge) fiets op 5 mei 2012 het Texels record op 138 soorten, samen met Klaas de Jong en Cas Lankveld. Dat record sneuvelde op 14 mei 2016 toen ik met Diederik Kok, Han Zevenhuizen en Jeroen de Bruin 143 soorten op een dag vaststelde met harde noordwesten wind. Toen wisten we al dat er meer in zat. In de jaren die volgden tuigden Marc Plomp en Marc Guyt de Texel Big Day op tot een serieus evenement als onderdeel van het Waddenvogelfestival. Teams zouden op de fiets met elkaar strijden en ook sponsorgeld inzamelen voor de bescherming van kwetsbare soorten.


In 2017 deed ik zelf niet mee, maar was ik scout te velde voor de Jonge Hondjes (Koen Stork, Tim Schipper, Thomas Avila Lutke Schipholt en Jarne Kompier) die dat jaar al op 146 soorten kwamen, maar het was het team van de landelijke recordhouders Round de Clock met Gijs Baller, Folkert Jan Hoogstra en Jeroen Breidenbach dat met 148 soorten de winst binnen sleepte.
In 2018 stapte ik in de arena met Diederik, Han en Jeroen om het record weer terug te pakken. Na een enerverende dag (hier fraai opgetekend door Diederik) met vele hoogte en diepte punten bleef de teller uiteindelijk staan op 155 soorten. Een flinke aanscherping van het Texels record, maar toen hadden we al het gevoel dat er een paar soorten extra bij zouden zijn gekomen als we een deel gebruik hadden gemaakt van de auto. Dat staat natuurlijk haaks op een trend die juist meer en meer emissievrij vogelen voorstaat, maar eens zou ons record eraan gaan. Inmiddels weten we dat Tim Schipper, Koen Stork, Tim Langerak en Rens Keijsers op 8 mei 2021 het record verder aangescherpt hebben tot 160 soorten waarvan Koen hier leuk verslag doet.
Dan mijn eigen pas. In 2019 besloot ik uit arren moede (geen team) een poging te wagen de Big Day te voet te doen. Ik wandel graag (en ver) en het leek mij geen gekke combi. Dat jaar lukte het om van mijn woonplaats ’t Horntje naar De Cocksdorp te lopen en 135 soorten waar te nemen. Dat jaar harkte ik ook bijna €3.000,- binnen voor de bescherming van duinvogels. Een verslag van deze dag vinden jullie hier. Helemaal concurrerend met de fietsteams was ik niet maar de score viel me zeker niet tegen.
In 2020 kregen we te maken met een Texel Big Day home edition. Geen verzameling van teams op het eiland, geen gezellige afsluiting in het Eierlandse huis, maar er deden landelijk redelijk wat teams mee. Op Texel kwam Ruud van Beusekom solo op 135 soorten en in Nijmegen behaalden Martijn Verdoes en Eddy Nieuwstraten hetzelfde aantal. Ik deed mee met Klaas de Jong en we kwamen op 126 vogelsoorten, maar in het kader van onze Texelse BioBlitz scoorden we over alle soortgroepen bijna 500 soorten.
Dit jaar was het doorgaan van het evenement nog steeds onzeker maar uiteindelijk ging de Texel Big Day toch door. Nog niet op volle kracht, maar er konden weer teams naar Texel komen en dat was mooi. Elders in het land deden teams mee in onder andere Nijmegen, Katwijk en Wageningen. Navraag van mijn kant bij mogelijke partners in crime Rob van Bemmelen en Arjan Dwarshuis leerde dat ze helaas niet konden dus zou het weer een solotocht worden. Ik ontwierp een nieuwe route op basis van de lessen voor de voorgaande jaren en de eigen voorbereidingen en de scout-inspanningen van de jonge mannen. Het zou een ronde over 2/3 van het eiland worden, een afstand van 55 kilometer.

De dag zelf – 8 mei
Om te voet op tijd in het bos te zijn voor de laatste nachtsoorten moet ik om middernacht beginnen. Als voor die tijd sta ik buiten, de oren gespitst op de roep van Kerkuil die vorig jaar hier meteen al lukte. Dit jaar is hij minder frequent aanwezig dus ik besluit maar van start te gaan met mijn voettocht. De tocht gaat westwaarts langs Schilbolsnol richting de Petten. Het weer is gunstig. Er staat weinig wind en het is droog. De temperatuur is alleen iets aan de lage kant. De eerste soorten worden genoteerd:
1 Kauw Coloeus monedula – 00:00
2 Zilvermeeuw Larus argentatus – 00:00
3 Scholekster Haematopus ostralegus – 00:00
4 Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus – 00:00
5 Eider Somateria mollissima – 00:01
6 Tureluur Tringa totanus – 00:02
7 Bergeend Tadorna tadorna – 00:05

Het voordeel van lopen in de nachtelijke uren is dat je alles hoort dat ook maar een piep geeft. De teller zal snel oplopen, maar de het is ook genieten. Talloze Nachtegalen zullen nog volgen maar de eerste zit traditioneel op Schilbolsnol te zingen, ook wel bekend als de Oude Vuilnisbelt. Het drasgebied hier tegenover, ook wel bekend als het landje van Kikkert herbergt later in het jaar vaak Bosrietzanger en op 1 mei zat er een Roerdomp. Vannacht blijven deze soorten echter uit en ik zal ze de rest van de dag ook niet waarnemen. Dat is wel een beetje inherent aan vogelen te voet. Veel back-ups inbouwen is lastig.
8 Nachtegaal Luscinia megarhynchos – 00:08
9 Meerkoet Fulica atra – 00:12
10 Rotgans Branta bernicla – 00:12
11 Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus – 00:13
12 Kluut Recurvirostra avosetta – 00:18
13 Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus – 00:22
14 Visdief Sterna hirundo – 00:23
15 Grutto Limosa limosa – 00:23
16 Wilde eend Anas platyrhynchos – 00:26

Aangekomen bij de Petten is het gekrakeel van de sternen- en meeuwenkolonie oorverdovend en van over de dijk hoor ik de enige Zilverplevier van de dag. Veel watervogels zijn gedurende de nacht actief en dat kan soms een bonus opleveren. Klappers als Witgat en Watersnip blijven uit, maar een hoog overvliegende Overloper is leuk.
17 Grote Stern Sterna sandvicensis – 00:32
18 Oeverloper Actitis hypoleucos – 00:33
19 Zilverplevier Pluvialis squatarola – 00:35
20 Stormmeeuw Larus canus – 00:36
21 Grauwe Gans Anser anser – 00:38
22 Krakeend Mareca sterpera – 00:44

Terwijl ik de Mokbaai rond kijk ik op mijn telefoon. Drie kwartier onderweg en lekker op gang. Ik loop aan op het uitkijkpunt van de Geul waar overdag altijd wel een paar goede soorten kunnen. In het donker is het andere koek, maar goed luisteren hier leverde in het verleden wel eens Dodaars of Zomertaling op. Nu valt het tegen dus ik besluit snel door te lopen naar de Horsmeertjes.
23 Fuut Podiceps cristatus – 00:49
24 Aalscholver Phalacrocorax phalacrocorax – 00:50

De eerste verrassing is een zingende Grasmus in het holst van de nacht. Ik weet dat ze dat vaker doen, maar het is toch wat onverwacht. Als ik aankom bij de eerste hoek van het oostelijk Horsmeertje hoor ik het prachtige “druppelgeluid” van een Porseleinhoen. Dat is een vette! Dit jaar waren ze nog niet gehoord dus de soort was uiterst onzeker. Blijkbaar is het een goede nacht voor aankomst, want in de ochtend blijkt er ook eentje bij de Robbenjager te lopen. Ik geef de waarneming door in de Whatsappgroep van de Texelse BigDay-teams. Hebben de andere teams iets om naar uit te kijken.
25 Rosse Grutto Limosa lapponica – 01:01
26 Grasmus Curruca communis – 01:04
27 Tafeleend Aythya ferina – 01:05
28 Waterhoen Gallinula chloropus – 01:07
29 Porseleinhoen Porzana porzana – 01:07
30 Blauwborst Luscinia svecica – 01:08
31 Koekoek Cuculus canorus – 01:17
32 Kuifeend Aythya fuligula – 01:19

Een prima score. Het Porseleinhoen vier ik op uitkijkpunt De Waterral (die hier uiteraard níet roept) met een kopje koffie. Ik wil echter de vaart erin houden en loop al gauw weer de weg terug. Als ik weer langs de Mokbaai loop hoor ik buiten de soorten die ik al eerder had ook Bontbekplevier roepen en een tweede stop bij de Geul levert een roepende Slobeend op.
33 Bontbekplevier Charadrius hiaticula – 01:34
34 Slobeend Spatula clypeata – 01:44

Vanaf de Mokbaai steek ik door naar camping Loodsmansduin, een efficiënte route op weg naar het Grote Vlak. Bovendien is het een prima plek voor uilen. Bijkomend voordeel is dat je op de camping even het toilet in kan duiken. De Ransuil zit precies op dezelfde plek als vorig jaar en roept continu. Ik geef de waarnemers door zodat het Texel Dreamteam iets heeft om naar uit te kijken en besluit verder te lopen.
35 Ransuil Asio otus – 02:00

Het Grote Vlak is normaal dé plek voor Porseleinhoen, maar die is al in de tas. Het is voor mij wel de laatste plek waar ik Waterral kan doen en de jongens hadden afgelopen avond twee roepende vogels en het is ook een makkelijke plek voor Sprinkhaanzanger. Bijaankomst zingen er twee Sprinkhaanzangers. De Waterrallen zijn wat schuchter. Eentje roept kort ten zuiden van de weg en houdt zijn snavel als het Dreamteam arriveert. Als zij weer wegrijden en ik langs het vlak noordwaarts loop begin een twee vogel te roepen. Ook hier valt het positief uit dat ik tijdens het lopen alles hoor.
36 Sprinkhaanzanger Locustella naevia – 02:22
37 Waterral Rallus aquaticus – 02:31

De route loopt dpor de Bollenkamer en langs de Rommelpot naar de bosrand en ik raap een aantal makkelijke soorten op. Luisteren voor Kerkuil bij de Ruige Hoek is vergeefs dus ik moet een plan gaan bedenken voor deze soort die vorig jaar extreem makkelijk was.
38 Wulp Numenius arquata – 02:52
39 Kievit Vanellus vanellus – 03:00
De Fonteinsweg is traditioneel een prima plek voor Kerkuil, maar ligt een stuk oostwaarts van mijn normale route. Een blik op de kaart en de klok leert dat ik vrij makkelijk langs de Rozendijk kan lopen om zo alsnog in positie te komen voor Kerkuil. Het blijkt een verstandige zet. Op twee plekken hoor ik (dezelfde?) Kerkuil roepen. Vorig jaar hadden we er één in het bos en dit zou wel eens diezelfde vogel kunnen zijn. Meerder Houtduiven vliegen her en der verschrikt op en ik zie de Bearded Tits als schimmen door de nacht fietsen.
40 Houtduif Columba palumbus – 03:26
41 Kerkuil Tyto alba – 03:37

Ik steek bij Fonteinsnol linksaf en steek door naar het Turfveld. Het wordt tijd voor Nachtzwaluw en Houtsnip. Beide moeten duidelijk nog warmdraaien. Ik bereik het Turfveld zonder nieuwe soorten en rust even uit op het terras van de friettent en drink een colaatje. Dan hoor ik ten noordwesten van waar ik zit de eerste Nachtzwaluw purrrrrren. Da’s mooi! Pas gisteravond werden de eerste exemplaren gehoord en dat wat relatief laat. Ik ga weer aan de wandel voor de eerste zangers en laat de rugzak staan omdat ik hier toch weer terugkom.
42 Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus – 04:05
43 Houtsnip Scolopax rusticola – 04:10

Na de eerste Houtsnip volgen er nog vele en een paartje Nachtzwaluw voert een geweldig duet op. Ook beginnen de eerste zangvogels te zingen wat de lijst weer mooi spekt. Ook maak ik kennis met het team #vogelenmetbert (Bert Strijker, Diederik Leutscher, Josephine Strijker en Rein Strijker), een topteam met gezellige mensen die hun dag ook mooi opgetekend hebben en wel hier. Ik loop langs de Biesboschweg terug naar het Turfveld.
44 Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus – 04:34
45 Roodborsttapuit Saxilcola rubicola – 04:37
46 Merel Turdus merula – 04:48
47 Roodborst Erithacus rubecula – 04:49
48 Boompieper Anthus trivialis – 04:52

Bij het Turveld aangekomen pak ik mijn tas mee en loop ik omhoog naar de top van de Kampeersnol die geweldig uitzicht geeft over de Bleekersvallei. Het is nog veel te vroeg om richting zee te lopen dus ik kan mijn gemak nemen. Het is hopen op Blauwe Kiekendief die verderop in het gebied broedt en vaak al vroeg langskomt om te gaan jagen. Het ochtendconcert gaat volledig los en Grote Lijster is meteen een goede soort.
49 Goudhaan Regulus regulus – 04:59
50 Grote Lijster Turdus viscivorus – 05:01
51 Winterkoning Troglodytes troglodytes – 05:05
52 Pimpelmees Cyanistes caeruleus – 05:08
53 Koolmees Parus major – 05:13
54 Vink Fringilla coelebs – 05:21
55 Zwartkop Sylvia atricapilla – 05:24
56 Fitis Phyloscpus trochilus – 05:24
57 Boomkruiper Certhia brachydactyla – 05:30
58 Zwarte Kraai Corvus corone ¬- 05:33
59 Buizerd Buteo buteo – 05:33
60 Tjiftjaf Phylloscopus collybita – 05:34
61 Kneu Linaria cannabina – 05:34
62 Zanglijster Turdus philomelos – 05:36
63 Boomleeuwerik Lullula arborea – 05:41
64 Oeverzwaluw Riparia riparia – 05:41
65 Sijs Spinus spinus – 05:48
66 Kruisbek Loxia curvirostra – 05:48

Mijn derde BigDay-team van de dag voegt zich bij me op de nol. Het blijkt Team Troglodyte, bestaande uit Redmar en Jelger Woudstra. Ze blijken prima mascottes want eerst horen we Sijzen en vervolgens een hoge groep Kruisbekken. Beide zijn in veel jaren lastig, maar dit jaar zijn er vrij veel aanwezig in het bos. Toch voelt beide binnen een minuut als Kerst en Sinterklaas op dezelfde dag. Het is voor mij ook het sein af te dalen naar de weg en richting zee te lopen. In het open duin zitten andere soorten en dat is goed voor de lijst. Ik ruim meteen maar wat zwerfafval lang de weg op. De hoofdprijs en een vrouwtje Blauwe Kiekendief dat op de uitkijk zit op een hoog duin.
67 Sperwer Accipiter nisus – 05:56
68 Braamsluiper Curruca curruca – 05:59
69 Blauwe Kiekendief Circus cyaneus – 06:01
70 Boerenzwaluw Hirundo rustica – 06:07

Op het parkeerterrein tref ik Pieter Duin, één van de vaste tellers op Westerslag. Hij zal zo meteen van nut blijken. Kort erop arriveert mijn vriendin Manon, die met de telescoop, een krukje, versie koffie en broodjes gebakken ei een impuls komt geven aan de toch uitstekende moraal. Ik nestel me naast Pieter en kort erop arriveren de jongens van het Dreamteam en Onno Werkman. Ook de Troglodytes-boys schuiven aan. Heel wild vliegt het niet maar in een krap uurtje scoren de aanwezige teams wel een aantal dikke soorten, met als hoogtepunten Smelleken, Parelduiker en Grote Zee-eend. Een mogelijke Geelpootmeeuw valt op basis van de genomen foto’s helaas buiten de boot en lijst.
71 Graspieper Anthus pratensis – 06:17
72 Witte Kwikstaart Motacilla alba – 06:19
73 Drieteenstrandloper Calidris alba – 06:23
74 Zwarte Zee-eend Melanitta nigra – 06:25
75 Knobbelzwaan Cygnus olor – 06:28
76 Jan-van-gent Morus bassanus – 06:28
77 Bonte Strandloper Calidris alpina – 06:38
78 Smelleken Falco columbarius – 06:38
79 Grote Mantelmeeuw Larus marinus – 06:41
80 Parelduiker Gavia arctica – 06:42
81 Grote Zee-eend Melanitta fusca – 06:46
82 Dwergstern Sternula albifrons – 06:55

Als de stroom nieuwe soorten opdroogt wordt het tijd om in te pakken. Ik verruil mijn winterjas voor mijn zomerjas, laat zoveel mogelijk nutteloos gewicht bij Manon en vervolg mijn tocht richting de Bleekersvallei om vandaar naar de Tureluur te lopen. Het wordt namelijk tijd voor de tweede ronde bos en daarin moeten alles mogelijke soorten worden ingekopt, want tijd dringt altijd tijdens een Big Day, helemaal als je het lopend moet doen.
83 Gele Kwikstaart Motacilla flava – 07:17
84 Tapuit Oenantje oenanthe – 07:24
85 Bruine Kiekendief Circus aeruginosus – 07:31
86 Holenduif Columba oenas – 07:36
87 Gaai Garullus glandarius – 07:45
88 Heggenmus Prunella modularis – 07:45
89 Grote Bonte Specht Dendrocopos major – 07:46

Bij de BBQ-plaats tref ik wederom Troglodyte en ook Texelaars Jarne Kompier en Marije Binsbergen. Het zoeken is naar barmsijzen. Er is een flinke groep Kleine Barmsijzen in het bis aanwezig en deze groep herbergt ook nog één of meer Grote Barmsijzen. De groep is snel gevonden, maar ze blijven ver van het pad waardoor goed afzoeken lastig is en de Grote Barmsijs gaat dan ook aan mijn neus voorbij.
90 Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata – 07:52
91 Kleine Barmsijs Acanthis cabaret – 08:04
92 Tuinfluiter Sylvia borin – 08:08
93 Groenling Chloris chloris – 08:09

Het plan is om al zigzaggend richting Ecomare te lopen. De lijst met bosvogels is nog niet vol, maar ik kan hier niet te lang blijven hangen. Bovendien al ik verder naar het noorden meerdere soorten nog kunnen vinden. De eerste klapper vind ik al direct ten noordwesten van Gortersmient. Ik hoor een Keep in de boomkruinen, maar zie de vogel niet. Iets later wordt hij vlakbij aan de Tureluur gezien. Ik geef nog steeds trouw alle wetenswaardigheden door in de appgroep en binnen no time komt het Dreamteam aan gescheurd. De Keep is helaas zoek. Zij hadden wel een Dodaard op een plasje in de Ploegelanden, dus mijn route is meteen duidelijk.
94 Keep Fringilla montifringilla – 08:29
95 Dodaars Tachybaptus ruficollis – 08:51
96 Wintertaling Anas crecca – 08:53
97 Putter Carduelis carduelis – 09:01
98 Staartmees Aegithalos caudatus – 09:02
99 Blauwe Reiger Ardea cinerea – 09:12
100 Regenwulp Numenius phaeopus – 09:15

De honderdste soort net na 9 uur is helemaal niet gek. Eigenlijk heb ik de meeste bossoorten wel, met uitzondering van Appelvink, Grote Barmsijs en Vuurgoudhaan. Ook mis ik Havik en Boomvalk nog, maar behoren verderop nog wel tot de mogelijkheid. Ik heb telefonisch contact met Thomas Avila Lutke Schipholt die op de plek van de Boomvalken is en vertel hem over mijn looproute. Hij meldt dat Hugo Wieleman in de buurt is en ik besluit hem te bellen. Hij heeft op het strand bij paal 8 een Pontische Meeuw gevonden Daarheen dus maar. Hugo is gevlogen maar de meeuwen zitten er nog en er blijken zelfs twee fraaie tweede kalenderjaar Ponten tussen te zitten.
101 Havik Accipiter gentilis – 09:27
102 Huismus Passer domesticus – 09:35
103 Torenvalk Falco tinnunculus – 09:44
104 Ekster Pica pica – 09:44
105 Pontische Meeuw Larus cachinnans – 10:05

Vanaf het strand scan ik nog even over zee, maar er vliegt eigenlijk niets dus steek ik naar binnen om drie kilometer over camping Kogerstrand te lopen richting het bos ter hoogte van paal 21. Ik heb nog een beetje hoop op Beflijster en Paapje, maar beide soorten lukken helaas niet. In het bos ga ik even rustig op een bankje zitten voor een colaatje en een boterham. Veel rust is me niet gegund, want er wordt een Visarend gemeld, vliegend over paal 17 in noordelijke richting. Als een dolle ren ik het bos uit en zie de Visarend al met het blote oog aan komen vliegen. De vogel vliegt recht over en laat zich prachtig zien. Met deze meevaller heb ik weer energie genoeg. Ik check het laatste stuk bos, scoor de Boomvalk en ga richting Waal en Burg. Net het bos uit stopt Jeroen de Bruijn om me een lift aan te bieden, maar die sla ik beleefd af. Gelopen moet er worden!
106 Visarend Pandion haliaetus – 10:54
107 Boomvalk Falco subbuteo – 11:05
108 Grote Zilverreiger Ardea alba – 11:11
109 Spreeuw Sturnus vulgaris – 11:14
110 Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca – 11:19

In de velden tussen het bos en Waal en Burg is het niet zo spannend, maar ik probeer geschikte hoekjes voor Paapje en check gele kwikstaarten voor Engelse. De wind trekt behoorlijk aan wat in ieder geval trekkende Boompiepers en Huiszwaluwen naar beneden brengt. Pas als ik bij de Marel het gebied in loop begint het tellertje weer goed te lopen.
111. Huiszwaluw Delichon urbicum – 11:39
112. Veldleeuwerik Alauda arvensis – 11:54
113. Gierzwaluw Apus apus – 11:59
114. Kleine Plevier Charadrius – 12:00
115. Groenpootruiter Tringa nebularia ¬– 12:00

Het nieuwe fietspad dat door de Hertenkamp naar de Westerboersweg loopt is een mooie route om weer op de Staart te komen. Het slechte weer begint me wel parten te spelen en het is in het kale polderland niet makkelijk om in de grijze, natte omstandigheden alles rustig af te zoeken. Toch blijven de nieuwe soorten goed binnenlopen hoewel het Dreamteam later in deze omgeving o.a. Kleine Strandloper, Morinelplevier en Watersnip zal zien en ik daar geen spoor van zal zien.
116. Brandgans Branta leucopsis – 12:08
117. Bosruiter Tringa glareola – 12:32
118. Lepelaar Platalea leucorodia – 12:39
119. Kemphaan Caladris pugnax ¬– 12:47

Eenmaal op de Staart is het lang en recht en de wind neemt nu ook fors toe. Ik besluit de pas er flink in te zetten en de targets die me in Waal en Burg nog resten zo snel mogelijk binnen te halen.
120. Zwarte Ruiter Tringa erythropus – 13:05
121. Kleine Rietgans Anserbrachyrhynchus – 13:35
122. Kolgans Anser albifrons 13:45
123. Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus – 14:03
124. Smient Anas penelope – 14:10

Vanaf de Westerkolk waar Smient mijn laatste nieuwe voor dit gebied betekent moet ik weer een eind terug naar het oosten en vandaar loop ik via Bargen pal oost richting de omgeving Dijkmanshuizen. Een lang stuk niemandsland met hooguit kleine kansjes op soorten als Ringmus en gekke kwikstaarten. Gelukkig ontdekt Pieter Duin een groep Kramsvogels. Ik loop echter een heel stuk ten noorden van de locatie waar de vogels zitten. Gelukkig komt Pieter helpen met de plaatsaanduiding. De groep loopt ver en net achter een iets verhoogde weg waardoor ze niet zichtbaar zijn. Gelukkig fladdert er eentje op die ik wel kan zien. Een mooie bonussoort!
125. Kramsvogel Turdus pilaris – 15:00

Inmiddels ben ik tot op mijn ondergoed nat en dat begint toch wel vervelend te worden. Gelukkig komt Manon me redden. Ik spring in de auto en staak tijdelijk de Big Dag om straks mijn weg weer te vervolgen. Ze heeft droge kleren en warme koffie mee en het geheime wapen is een patatje en kibbeling in de haven van Oudeschild. Warm, gevoed en droog ben ik er weer helemaal klaar voor na een uurtje. Vanaf Spang loop ik richting de waddendijk en hoewel het weer eigenlijk almaar slechter wordt heb ik de spirit wel weer goed te pakken. Al voor de dijk zie ik een grote groep Rotganzen en daarin loopt de zo gewenste Witbuik. Een aantal erven met veel mussen zorgen dat de op Texel inmiddels zeer schaarse Ringmus ook op de lijst belandt.
126. Witbuikrotgans Branta hrota – 16:21
127. Ringmus Passer montanus – 16:28

Ruud van Beusekom heeft veel eerder op de dag een 2kj Zwartkopmeeuw gevonden in Nieuw-Buitenheim. Deze vogel heeft alle tijd gehad om te verkassen, maar zit braaf op me te wachten. Ook zie ik de eerste Noordse Sterns van de dag.
128. Noordse Stern Sterna paradisaea – 16:39
129. Zwartkopmeeuw Ichthyaetus melanocephalus – 16:48

Door de harde wind (6 Bft) en de voortdurende regen lukte het niet om de schaarse groepjes gele kwikstaarten goed af te kijken waardoor kansen op Engelse of Noordse niet echt van de grond kwamen. Gelukkig zag ik de vogelkijkhut van Dijkmanshuizen liggen. Daar met flinke pas heen en even opdrogen leek een goed plan. Bovendien waren in dit gebied gedurende de dag goede soorten gezien. De hut bleek al enige uren het domein te zijn van Team Bearded Tits. Ik kon gezellig aanschuiven en even lekker luxe vogelen met hele goede resultaten.
130. Steenloper Arenaria interpres – 17:13
131. Kleine Strandloper Calidris minuta – 17:13
132. Goudplevier Pluvialis apricaria – 17:16
133. Kanoet Calidris canutus – 17:17
134. Steltkluut Himantopus himantopus – 17:35
135. Grauwe Franjepoot Phalaropus lobatus – 17:37
136. Rietgors Emberiza schoeniclus – 17:52

Omdat ik in ieder geval de zuidkant van het eiland wilde bereiken voor donker besloot ik me na een uurtje toch maar weer het beestenweer in te begeven met achterlating van Team Bearded Tits. Ben Gaxiola had een Dwergmeeuw gemeld in Ottersaat op korte afstand van de hut. Dat motiveerde enorm.
137. Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus – 18:12

Daarna meteen door naar de haven van Oudeschild. De Zwarte Zeekoet die daar al maanden zat was de laatste dagen niet erg plaatstrouw en bleek soms de Waddenzee op te gaan en dan lastig vindbaar. Gelukkig werd hij vanmiddag weer in de jachthaven gemeld. Deze vogel twitchte ik eerder dit jaar te voet en het zou mooi zijn om hem vandaag weer mee te pakken. Zonder omwegen en gedoe zag ik hem in zijn fraaie zomerpak dobberen en kon ik direct door.
138. Zwarte Zeekoet Cepphus grylle – 18:28

Omdat ik nog geen Turkse Tortel en Ringmus had (en het een stuk luwer liep) wandelde ik door het dorp Oudeschild naar het zuiden. Vlak bij de kerk hoorde ik uit een tuin vleugelgeflapper en dat bleek afkomstig van een Turkse Tortel. Hoppakee!
139. Turkse Tortel Streptopelia decaocto – 18:48

Nu was het nog een uur naar huis op ’t Horntje en was nog steeds niet droog. De hele dag werd de voorspelling dat het droog zou worden uitgesteld en het zou nog zeker tot in na 20 uur regenen. Ik besloot vol gas door te lopen zodat ik thuis even kon douchen, eten en droge kleren zou kunnen aandoen. Om 20 uur kwam ik als een verzopen kat aan en nam even de tijd om op te knappen. Het werd uiteindelijk rond 21 uur droog en ik besloot tot een bescheiden rondje rond ’t Horntje om wat lokale soorten te proberen. De Zwarte Roodstaart hoorde ik nog niet zingen, maar een korte loopje om achter de schuren van boerderij Fak Fak te kunnen kijken leverde gelukkig het mannetje op dat druk aan het foerageren was. Daarna liep ik over de dijk tussen de veerhaven en de NIOZ-haven. De zo gehoopte kwikstaarten lukten helaas niet maar bij de NIOZ-haven had ik binnen een minuut een fraaie zomerkleed Paarse Strandloper en het mannetje Middelste Zaagbek dat hier al enige tijd verbleef.
140. Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros ¬– 21:04
141. Paarse Strandloper Calidris maritima – 21:30
142. Middelste Zaagbek Mergus serrator – 21:30

En daarmee vond ik het wel mooi. Voor donker naar de Horsmeertjes lukte niet meer. Dat was in normale omstandigheden waarschijnlijk wel gelukt zodat soorten als Brilduiker, Zomertaling en Geoorde Fuut binnen handbereik waren gekomen. Omdat de route lopend zijn beperkingen heeft pasten Roerdomp, Vuurgoudhaan en Appelvink niet in het schema. En de omstandigheden in de middag waren dermate slecht dat Noordse, Engelse en Rouwkwikstaart buiten bereik bleven. Ook mag je in mei wel soorten als Slechtvalk, een wouw of een Ooievaar verwachten. Het uurtje over zee was op zich prima maar ook dar zit op andere dagen misschien meer in het vat. Met andere woorden. De route dit jaar was denk ik spot on. Waal en Burg en de wadkant leverden echt veel goede soorten op en ik heb door het weer 2 uren ‘verspeeld’ die anders zeker meer soorten hadden opgeleverd. Dus 150 is een mogelijkheid om na te jagen de komende jaren. In 2022 ga ik weer!
Vogelinformatiecentrum

Vogelinformatiecentrum

Het Vogelinformatiecentrum is de optiek specialist van Nederland en je vindt er alles wat met het kijken naar vogels te maken heeft. We zijn het gehele jaar open van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel. Nergens tref je zoveel verschillende vogelsoorten aan als in dit Nationaal Park. Overal kun je wandelen en fietsen.

Partners

  • Nationaal Park Duinen van Texel
  • Vogelinformatiecentrum
  • Casa di Gio's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief