Verslag Texel Big Day: Team Tureluurs

Team Tureluurs bestaande uit Bram Laan, Fred Derks, Klaas Pietersma en Elske Sjollema (helaas niet aanwezig op de dag zelf wegens corona) hebben op zaterdag 8 mei 2021 een avontuurlijke dag beleefd. Lees hieronder de avonturen van Team Tureluurs.

Voorbereiding
Ons team leeft elk jaar weer naar de Big Day toe door excursies te organiseren voor het goede vogeldoel van dat jaar, dit jaar de bescherming van de akkervogels. Vanaf augustus 2020 hebben we geld ingezameld, waardoor we een heel erg mooi eindbedrag bij elkaar hebben gehaald. Donderdag 6 mei vertrokken Fred en Bram naar Texel om een aantal vogel rondjes te maken als voorbereiding op de Big Day zelf. De eerste avond probeerden we een hele moeilijke Texel soort te scouten: de Roerdomp en dat lukte. Vrijdag stond voor ons in het teken van boodschappen, scouten en een interview met radio Noord Holland.

De dag!!!!
Als team hadden we besloten om een paar uurtjes extra slaap te pakken En om 2.00 uur te starten bij de vuurtoren. Hier hadden we dan ook afgesproken met de filmploeg van Reizen Waes. Helaas hebben we hier meer tijd doorgebracht dan gepland waardoor we aan het eind van de nacht ons moesten haasten om op tijd, voor een aantal vroege vogels in het bos. Om 03.00 uur gingen we uiteindelijk van start en konden de eerste soorten binnengetikt worden.

1. Scholekster (03.00 uur)
2. Krakeend (03.00 uur)
3. Rietzanger (03.01 uur)
4. Meerkoet (03.04 uur)
5. Zilvermeeuw (03.07 uur)
6. Grauwe Gans (03.09 uur)

Na ongeveer een kwartier hier geluisterd te hebben samen met Tom Waes besloten we om richting het zuiden af te zakken. Tijdens onze fietstocht zongen ons vele

7. Nachtegalen (03.18 uur) toe.

Onder tussen kregen we van de andere teams al vele mooie soorten door via de groepsapp. Het tempo werd verhoogd totdat Fred bijna een

8. Tapuit (03.21 uur) aanreed.

Op de weg richting het zuiden kwamen we weinig nieuwe soorten meer tegen behalve een

9. Kievit (03.37 uur).

De filmploeg had ons inmiddels ook weer gevonden en we reden rustig richting onze volgende stop totdat teamcaptain Bram ineens een hele harde schreeuw hoorde van een Kerkuil, maar helaas hoorde niemand anders dit. We fietsten door en hoopten er nog een tegen te komen gedurende de laatste nachtelijke uren.

Aangekomen bij onze volgende stop hoorden we eigenlijk meteen al de soorten waarvoor we hierheen gefietst waren.

10. Roerdomp (04.22 uur)
11. Waterral (04.22 uur)
12. Waterhoen (04.23 uur) altijd lastig 😊
13. Rietgors (04.27 uur)

Naar het oosten kijkend zagen we de lucht steeds lichter worden en vertrokken snel richting het bos. Onderweg merkten we dat er steeds meer vogels begonnen te zingen. Met een gemiddelde snelheid van 20 km/uur bereikten we het bos net voordat het zangkoor zou beginnen.

14. Veldleeuwerik (04.43 uur)
15. Tureluur (04.44 uur)
16. Lepelaar (04.44 uur) In onze hoofdlampjes.
17. Grutto (04.45 uur)
18. Roodborst (04.52 uur)
19. Merel (04.53 uur)
20. Stormmeeuw (04.55 uur)
21. Koolmees (04.46 uur)
22. Zanglijster (05.00 uur)
23. Winterkoning (05.14 uur)
24. Houtsnip (05.18 uur)
25. Vink (05.30 uur)
26. Fitis (05.30 uur)
28. Koekoek (05.37 uur)
29. Sijs (05.46 uur)

Na ruim een half uur in het bos geluisterd te hebben naar alle vogels besloten we om een klein stukje verder te fietsen en op een hoge duintop te gaan staan om te kijken of er nog wat landtrek zou zijn. Helaas viel dit tegen maar werden er wel een aantal nieuwe soorten waargenomen.

30. Grasmus (05.52 uur)
31. Wilde eend (05.56 uur) In de heide!!
32. Zwarte kraai (05.57 uur)
33. Torenvalk (05.58 uur)
34. Putter (05.59 uur)
35. Houtduif (06.01 uur)
36. Zwartkop (06.04 uur)
37. Aalscholver (06.11 uur)
38. Graspieper (06.13 uur)
40. Slobeend (06.19 uur)
41. Bergeend (06.23 uur)
42. Pimpelmees (06.24 uur)
43. Bruine kiekendief (06.32 uur)

Inmiddels was het half 7 geweest. We namen afscheid van de filmploeg en Tom Waes en onze inhaalslag kon gaan beginnen. Door deze filmploeg hebben we wel wat tijd verloren, maar het was een prachtige ervaring om mee te mogen maken. Klaas stelde voor om iets verderop op een bankje even te gaan ontbijten, want we hadden inmiddels wel honger gekregen van al dat vogels kijken en luisteren. Tijdens ons ontbijt werd de balans opgemaakt en kwamen we tot de conclusie dat we onderaan stonden. De tactiek werd nogmaals besproken, maar de twijfels sloegen toe. Zullen we anders onze tactiek omgooien vroeg Bram zich hardop af, eerst weer naar het noorden toe fietsen en dan aan de waddenkant naar het zuiden fietsen. Tijdens deze bespreking stonden de soorten zeker niet stil en werden er 8 nieuwe soorten gezien.

44. Boomleeuwerik (06.35 uur)
45. Gekraagde roodstaart (06.36 uur)
46. Grote bonte specht (06.41 uur)
47. Grote Lijster (06.42 uur) Na hem zingend gemist te hebben.
48. Brandgans (06.46 uur)
49. Kneu (06.55 uur)
50. Groenling (07.00 uur)
51. Roodborsttapuit (07.07 uur)

Inmiddels was het tijd geworden om over zee te gaan kijken. Onderweg daarnaartoe kwamen we het Texelse Dreamteam tegen die ons een

52. Bontbekplevier (07.15 uur) aanwees.

Fred had schijnbaar goed naar Elske geluisterd door altijd ook de lucht in de gaten te houden, want soort nummer

53. Blauwe Kiekendief (07.15 uur)

vloog daar ook rond. Voor onder andere deze soort zijn we het hele jaar bezig met fondsenwerving en zijn we zo idioot om 20 uur te fietsen. Hier waren ook nog

54. Kauwen (07.15 uur) aanwezig.

We fietsten de heuvel over en team Bearded Tits stonden ook nog over de zee te kijken. Helaas vloog het allemaal niet zo heel erg fantastisch meer boven zee, maar werden wel de nodige zee- soorten meegepikt.

55. Gele Kwikstaart (07.17 uur)
56. Eidereend (07.20 uur)
57. Drieteenstrandloper (07.20 uur)
58. Zwarte Zee eend (07.22 uur)
59. Grote stern (07.22 uur)
60. Jan van gent (07.27 uur)
61. Visdief (07.27 uur)
62. Grote Mantelmeeuw (07.36 uur)
63. Rosse Grutto (07.47 uur)
64. Kokmeeuw (07.47 uur)

Om 8 uur werd besloten om terug richting het bos te fietsen waar onze koffie gebracht zou worden. Al snel zag Fred nog een nieuwe soort in een boompje zitten

65. Boerenzwaluw (08.06 uur).

We waren bijna in het bos toen Bram ineens hard in de remmen kneep, omdat hij de enige
66. Blauwborst (08.09 uur)

van de dag hoorde. Hier hoorden we dan ook eindelijk allemaal de eerste

67. Tjiftjaf (08.10 uur) van de dag.

Tijdens het zoeken naar de Tureluursweg vonden we nog een aantal soorten,

68. Tuinfluiter (08.17 uur)
69. Boomkruiper (08.23 uur)

We besloten om weer richting de plek te fietsen waar we ook waren begonnen in het bos. Hier zouden namelijk nog wel een aantal nieuwe soorten kunnen. De soorten

70. Staartmees (08.31 uur), een overvliegende
71. Boompieper (08.42 uur) en
72. Kleine Barmsijs (08.54 uur) werden hier gevonden.

Om 09.15 uur zou er koffie gebracht worden door Ewa (waarvoor heel veel dank). We besloten om op een bankje op haar te wachten hier zouden namelijk ook grauwe vliegenvangers moeten zitten. Helaas werden deze niet gevonden maar zagen we wel

73. Buizerd (09.14 uur) en onze enige
74. Gaai (09.19 uur) van de dag.

Ondertussen was Ewa gearriveerd met de Koffie en Thee en kon het wakker worden eindelijk beginnen. Om 10.00 uur besloten we verder te gaan, want we waren het enige team dat nog in de bossen rond fietste. Er werd besloten om richting het zuidelijkste punt van deze Big Day editie te fietsen de Horsmeertjes. Onderweg hier naartoe kwamen we allemaal teams tegen die daar vandaan kwamen en die alweer naar het noorden fietsten. De volgende soorten zagen wij tijdens onze fietstocht naar de Horsmeertjes.

75. Spreeuw (10.17 uur)
76. Witte Kwikstaart (10.17 uur)
77. Huismus (10.24 uur)
78. Ekster (10.26 uur)
79. Holenduif (10.28 uur)
80. Rotgans (10.49 uur)
81. Regenwulp (10.49 uur)
82. Kluut (10.51 uur)
83. Gierzwaluw (10.57 uur)

Aangekomen op het zuidelijkste punt begon het met hele lichte regen, maar wij lieten ons niet uit het veld slaan en vogelden rustig verder met vele nieuwe soorten. Klaas merkte op dat we hier niet mochten vertrekken voordat we de door de grens van 100 soorten waren gegaan. Dit zou toch te doen moeten zijn met al die steltlopers en eenden.

84. Kuifeend (11.11 uur)
85. Geoorde Fuut (11.11 uur)
86. Fuut (11.11 uur)
87. Tafeleend (11.12 uur)
88. Oeverzwaluw (11.17 uur)
89. Dodaars (11.27 uur)
90. Havik (11.32 uur) Scherp opgepikt door Bram
91. Grauwe franjepoot (11.36 uur)
92. Huiszwaluw (11.37 uur)
93. Braamsluiper (11.44 uur)
94. Wintertaling (11.52 uur)
95. Knobbelzwaan (11.52 uur)
96. Brilduiker (11.58 uur)
97. Bonte strandloper (12.23 uur)
98. Zilverplevier (12.24 uur)
99. Goudplevier (12.24 uur)
100. Zwarte ruiter (12.29 uur)
101. Wulp (12.31 uur)
102. Groenpootruiter (12.35 uur)
103. Kanoet (12.35 uur)

Het was ons ondanks het laag staande water in de Mokbaai dan toch gelukt om hier door de grens van 100 soorten heen te gaan. Ook hadden we weer moeite om hier de Knobbelzwanen te vinden die hier al de gehele dag zaten. Inmiddels begon het steeds wat harder te regenen en besloten we om ons regenpak maar eens aan te trekken voordat we weer naar het noorden zouden vertrekken.

Nu het steeds harder begon te regenen zagen we helemaal geen nieuwe soorten meer en fietsten we in één stuk door richting Oudeschild. Dwars door het dorp heen fietsend konden we niet eens een Turkse tortel vinden. De moed zonk een beetje in onze schoenen totdat Klaas het idee kreeg om maar kibbeling te eten op een terras onder een overkapping. Inmiddels hadden we al ruim 1.5 uur geen nieuwe soort meer gezien en stapten we met toch een beetje tegenzin weer op de fiets. De Zwarte Zeekoet was al uren niet meer gezien in de haven en we besloten om maar gewoon door te fietsen. De elektrische fietsen waren helemaal niet nodig, want bij 7 bft fietst het evengoed wel makkelijk. Na bijna 2 uur kwamen we eindelijk weer een aantal nieuwe soorten tegen, zoals

104. Steenloper (14.24 uur) en
105. Oeverloper (14.27 uur)

Bij de kijkhut kwamen we team Bearded Tits ineens weer tegen. Zij hadden besloten om in deze kijkhut te blijven zitten totdat de regen iets minder zou worden. Voor ons zaten er voor de hut nog

106. Bosruiter (14.40 uur) en
107. Kemphaan (14.44 uur)

Hier hebben we ook weer bijna een uur gezeten, omdat het buiten gewoon niet leuk meer was. Bram keek op waarneming.nl of er nog soorten zouden zitten die we nog konden doen. Tot Bram zijn grote verbazing zat de Zwarte Zeekoet weer in de haven. Er werd even overleg gepleegd en we besloten om weer de regen te trotseren en tegen de wind in terug te fietsen richting de nieuwe soort. Hier aangekomen hadden we al snel de

108. Zwarte zeekoet (15.40 uur) gevonden, maar waren we ook helemaal doorweekt.

Bram vond het niet leuk meer maar Klaas en Fred haalden hem over om door te gaan. Doorzetten was het motto!!!! Er werd weer gefietst richting de volgende vogelspot, Nieuw Buitenheim. Fred zette zijn telescoop neer en het zoeken kon beginnen. Fred was nog maar net aan het kijken en Bram zag een aantal

109. Dwergsterns (16.05 uur) rondvliegen. Het scannen ging weer verder toen Fred riep dat hij
110. Noordse stern (16.12 uur) in beeld had.

Onze weg werd weer vervolgd en het leek wel alsof we niks meer hoefden te doen of we fietste al 20 km/uur. We besloten om geen omwegen meer te maken en richting het Vogelinformatiecentrum te fietsen voor een welverdiende bak koffie. Wel kwamen we nog

111. Smient (16.39 uur),
112. Koperwiek (16.53 uur) en
113. Beflijster (16.53 uur) tegen.

In het Vogelinformatiecentrum werden we goed ontvangen door Marc Plomp en kregen we direct een lekkere kop koffie en konden we gelijk nog zoeken naar de Keep die daar in de tuin moest zitten. We stonden net buiten toen Marc aan kwam rennen dat hij weer in de tuin zat. Dat is dan soort nummer

114. Keep (17.32 uur).

Er werd richting de camping gefietst voor een warme douche en droge kleren. Helaas wou het maar niet droog worden en begon de vermoeidheid toe te slaan (zodra je niks meer doet merk je dat de uurtjes gaan tellen). Klaas ging eten halen en toen hij terug kwam scoorden we eindelijk een

115. Turkse Tortel (19.46 uur).

Team tureluurs vond het om 20.00 uur wel mooi geweest en stopte er mee. Helaas door de weersomstandigheden hebben we op te terugweg niet veel meer gezien. Onze schaamsoort voor dit jaar is de blauwe reiger, zo zie je maar dat er hele simpele soorten toch nog moeilijk kunnen zijn.

Reizen Waes
Een aantal maanden voor de Big Day werd Bram benaderd door Dylan van Reizen Waes. Hij vroeg of ze ons gedurende de dag mochten volgen voor het Televisieprogramma Reizen Waes. Hier werd door ons team heel erg positief op gereageerd. Tom Waes was zoals afgesproken tijdens de Big Day van 02.00 uur t/m 07.00 uur samen met ons op pad. Wij vonden het heel erg leuk om te zien dat hij zo enthousiast was, om dingen bij te kunnen leren over vogels. Zelf vond hij het ontzettend knap van ons dat we zoveel van vogels af wisten, maar ook dat we zoveel verschillende geluidjes konden determineren. Zelfs als hij een grapje met ons uit probeerde te halen door een vreemd geluid af te spelen hadden we dit door. Zodra bekend is wanneer de uitzending van ons op Nederlandse televisie te zien is zullen wij een linkje delen via Facebook. Volg ons dan ook via de pagina Team Tureluurs.

De day after
Om 10 uur moesten de elektrische fietsen weer ingeleverd zijn. Daar kwamen we nog een aantal andere teams tegen waar nog even mee gesproken werd. Daarna snel naar het vogelinformatiecentrum om nog even te kletsen met de organisatie. Hier aangekomen was Marc net het filmpje van de prijsuitreiking aan het opnemen. Ze kwam al snel binnen en vertelden ons dat wij als team met 1900 euro het meeste geld hadden ingezameld voor de akkervogels. Hier hadden ze een speciale prijs voor in het leven geroepen namelijk een gratis weekend Texel tijdens de Big Day van 2022!!!

Ten slotte willen wij iedereen heel erg bedanken die ons gesteund hebben in de vorm van een donatie, catering tijdens de Big Day en Marcel van Rooijen voor het helpen bij 1 van onze excursies. Tot volgend jaar!! Hou de website vogelskijkenindenatuur.nl in de gaten voor onze volgende excursies. En heb je een wens voor een getekende vogel laat het ons weten.
Vogelinformatiecentrum

Vogelinformatiecentrum

Het Vogelinformatiecentrum is de optiek specialist van Nederland en je vindt er alles wat met het kijken naar vogels te maken heeft. We zijn het gehele jaar open van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel. Nergens tref je zoveel verschillende vogelsoorten aan als in dit Nationaal Park. Overal kun je wandelen en fietsen.

Partners

  • Nationaal Park Duinen van Texel
  • Vogelinformatiecentrum
  • Casa di Gio's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief