Verslag Team Tureluurs Texel Big Day 2022

Team Tureluurs bestaande uit Bram Laan, Elske Sjollema,
Fred Derks en Klaas Pietersma hebben een avontuurlijke
bigday 2022 beleefd. Lees hieronder het avontuur.


Voorbereiding
Zoals elk jaar bereidt Team Tureluurs zich voor door
excursies te organiseren om sponsorgeld op te halen voor
het goede doel, zo ook dit jaar. 5 mei reist het gehele
team af naar Texel om de laatste soorten te scouten,
maar vooral om uit te rusten.
7 Mei 2022
De start is traditiegetrouw bij het Eierlanderhuis en Team
Tureluurs besloot eengezind om 00:00 uur te starten. Na
een paar uurtjes slaap voor sommige van ons ging om
23.30 uur de wekker en vertrokken we naar de
startplaats. Hier stond Marc Plomp ons al op te wachten
om het startsein te geven voor de Bigday 2022. Samen
met de Teams Gijs en Truus, Ecoresult en Hopsters gingen we van start om precies 00.00
uur. Het team Localbigyear zou van start gaan in ‘t Horntje om vanuit daar al wandelend
zoveel mogelijk soorten te zien. Iets na 00.00 uur vertrok Team Tureluurs richting de

Roggesloot om daar de eerste soorten te horen. Hier werden 1. tureluur (00.05 uur), 2.
kievit (00.06 uur), 3. meerkoet (00.06 uur), 4. wilde eend (00.06 uur), 5. scholekster (00.06
uur), 6. grutto (00.06 uur) en 7. rietzanger (00.07 uur) gehoord. Ons plan was om nu via het
Krimbos richting de vuurtoren te fietsen waarbij we hoopten op een Ransuil. We fietsten nog
maar net in het bos of Fred zag de altijd moeilijke 8. blauwe reiger (00.12 uur) in een boom
slapen. In de verte zagen we de lichtjes van de Hopsters en werd er door hun een 9. ransuil
(00.17 uur) gehoord welke bij ons door de zaklamp heen vloog. Een paar honderd meter
verder langs onze route zong onze eerste 10. nachtegaal (00.20 uur) van de dag uit volle
borst. De weg naar de vuurtoren vervolgend kwamen er geen nieuwe soorten meer bij,
totdat we even rustig gingen zitten bij het Renvogelveld. 11. Kleine mantelmeeuw (00.38
uur), 12. grauwe gans (00.41 uur), 13. zilvermeeuw (00.41 uur), 14. sprinkhaanzanger
(00.43 uur) en een overvliegende 15. rotgans (00.59 uur) werden hier gehoord. Na een kort
overleg over het vervolg van de route besloten we om via het Krimbos richting het zuiden te
fietsen op zoek naar een kerkuil. Zoals elke Bigday van Team Tureluurs kwamen we weer
geen kerkuil tegen, terwijl de teams die 10 minuten achter ons fietsten wel dat geluk
hadden. In het Krimbos hoorde we nog wel een 16. krakeend (01.19 uur) roepen. Er werd
een heel stuk gefietst, maar we kwamen geen nieuwe soorten meer tegen, totdat ik ineens
een steltloper hoorde. De fietsen werden stil gezet en de 17. oeverloper (01.41 uur) werd
door iedereen gehoord. Vooraf was besloten om via de Muyweg richting de plek van de
roerdomp te fietsen die inmiddels al gemeld was door het team Birdboys (door ons ook wel
de Pulletjes genoemd). Ineens leek de 18. kerkuil (01.50 uur) vloek verdreven, want we
zagen er 2 op een paaltje zitten in de zaklamp van Klaas. Even na 02.00 uur kwamen we aan
bij Oosterkolk waar een roerdomp en waterral zou moeten zitten. Het was hier eerst
2
doodstil, maar na een paar minuten begon de 19. waterral (02.05 uur) ineens fanatiek te
roepen. In de verte zagen wij nog twee teams staan luisteren, maar de roerdomp hielt zich
stil. Ruim een kwartier nadat we op de plek arriveerde begon de 20.roerdomp (02.17) te
hoempen, wat een magisch geluid is dat toch! We deden de fietslampen weer aan en
vervolgende onze tocht, via de Staart richting de bossen. Ineens werden wij ingehaald door
de Hopsters die wel haast leken te hebben. Team Hopsters heeft vlak voor ons de grauwe
franjepoot nog wel kunnen zien, maar wij konden hem niet meer vinden. Wel hoorden wij
een 21. regenwulp (02.30 uur), 22. kluut (02.32 uur) en 23. bergeend (02.38 uur). In de
whatsapp kwam alweer een nieuwe soort binnen de 24. zwarte Ruiter (02.46 uur) welke nog
geen 10 meter naast de weg liep te foerageren. Zoals voorspeld voelden we nu ook de
eerste regendruppels vallen, waardoor er werd besloten om even een korte stop in te lassen
om regenkleding aan te trekken. We hadden net de regenbroek aan of het stopte alweer
met regenen en vervolgens hebben we ook geen druppel meer gevoeld. Het was inmiddels
3.00 uur en we arriveerde in het bos. Dit was eerder dan gepland, maar dat kwam vooral
doordat alle nachtsoorten goed meewerkten vandaag. Tussen 3.00 en 4.00 uur hebben we
geen enkele nieuwe soort gezien of gehoord. We zijn rustig gaan zitten op de weg naar paal
12 om het daar lichter te zien worden. Pas na een half uur begon er ineens een 25. koekoek
(04.23 uur) te roepen. Ik hoorde vanaf hier ook
een blauwborst zingen, maar die werd niet
gehoord door de rest van het team. Uit het niets
begon er ineens een 26. nachtzwaluw (04.27
uur) te zingen. Deze werd in de app gemeld en
meteen werd ik opgebeld door Team Birdboys of
hij nog steeds zat te zingen. We stapten op de
fiets en reden het bos in om te kijken of de
houtsnippen al wakker waren. Op een terrasje
waar we langsfietsten zaten daar Vincent en
Arnold te wachten totdat het wat lichter begon
te worden. Hier vloog voor ons de eerste 27.
houtsnip (04.41 uur) al knorrend langs. Iets voor 05.00 uur begon dan eindelijk het zangkoor
van vogels. Wat ons opviel is dat dit het netjes op soort ging dit jaar. In ruim een half uur
hadden we 28. roodborst (04.57 uur), 29. heggenmus (04.58), 30. zanglijster (04.59 uur),
31. boomleeuwerik (05.03 uur), 32. merel (05.05 uur), 33. gekraagde roodstaart (05.14
uur), 34. winterkoning (05.17 uur), 35. koolmees (05.18 uur), 36. houtduif (05.29 uur), 37.
tjiftjaf (05.29 uur), 38. zwartkop (05.32 uur), 39. vink (05.34 uur), 40. fitis (05.37 uur) en 41.
grote bonte specht (05.41 uur). Voordat we richting zee fietsten maakten we een kleine lus
door het bos om te kijken of we nog
moeilijke bossoorten mee konden pakken.
Staand op een open plek in het bos zagen
we 42. zwarte kraai (05.48 uur), 43.
kokmeeuw (05.50 uur) en 44. aalscholver
(05.54 uur) overvliegen. Ineens lijk ik ook
een grauwe vliegenvanger te horen, maar
naar enig speurwerk bleek dit een perfect
imiterende roodborst te zijn. Om 06.00 uur
besloten we om richting zee te fietsen om
daar wat nieuwe soorten binnen te tikken.
Dit jaar niet bij paal 15, maar bij paal 17
omdat daar ook kans was op de steppekiekendief die hier gisteren nog gemeld was.
Onderweg zag ik ineens de enige 45. gaai (06.08 uur) roerloos op een tak langs het fietspad
3
zitten. Geen 100 meter verder was het gehoor van mij nog goed heel scherp, hier zat
namelijk een 46. goudhaan (06.11 uur) luidkeels te zingen. Het duurde wel even voordat de
rest hem ook herkenbaar gehoord had door alle zingende vogels. We fietste het bos uit en
kwamen daar de volgende nieuwe soorten tegen; 47.
kneu (06.16 uur), 48. pimpelmees (06.18 uur), 49.
grasmus (06.19 uur), 50. kauw (06.19 uur), 51.
boerenzwaluw (06.21 uur) en een 52. huismus
(06.22 uur). Bij de parkeerplaats van paal 17
aangekomen werd er een snelle scan gedaan over de
parkeerplaats. Hier zaten 53. ekster (06.27 uur) en
54. stormmeeuw (06.28 uur). Na de steile heuvel
omhoog werden de fietsen geparkeerd en liepen we
een klein stukje over het strand om een hoog plekje
op te zoeken om over zee te kijken. Dat we het
strand op liepen werden de 55. drieteenstrandlopers
(06.31 uur) rennend over het strand al gevonden.
Ineens viel mijn blik op een roepende pieper die
overtrok, onze eerste 56. boompieper (06.32 uur)
was daarmee ook binnen. De telescopen werden
opgesteld en het ontbijt kwam de tassen uit. Vanaf
paal 15 werden er al diverse zee soorten gemeld in de app. 57. eider (06.37 uur), 58. grote
stern (06.38 uur), 59. visdief (06.38 uur) en 60. zwarte-zee-eend (06.40 uur) waren dan ook
makkelijke soorten. Ineens zag ik een 61. dwergmeeuw (06.48 uur) door de branding
vliegen, maar dan blijkt ineens hoe moeilijk het is om uit te leggen waar hij vliegt. Gelukkig
konden Fred en Klaas hem nog op tijd oppikken. Elske had de taak op zich genomen om de
overvliegende vogels in de gaten te houden en zag een overvliegende 62. witte kwikstraat
(06.52 uur) en een ter plaatse zittende 63. steenloper (06.54 uur). Voor ons vloog de gehele
tijd een grote groep sterns en meeuwen die duidelijk een goede visplaats hadden gevonden.
Hier zaten uit het niets ineens ook een paar 64. zwarte sterns (06.54 uur) tussen. Joas van
team Birdboys meldde in de app dat er een 65. Jan-van-gent (06.55 uur) naar noord vloog
vanaf paal 15 die wij vrijwel meteen kon worden oppikt. Na lang wachten volgde dan ook
onze laatste zee target een 66. roodkeelduiker (07.12 uur). Vrijwel direct daarna werd er
besloten om terug naar de fietsen te lopen en onze weg te vervolgen. We waren de
strandopgang nog niet over of ik hoorde en zag een 67. tapuit (07.23 uur) zingen vanaf een
duintop. We zaten lekker te kletsen op de fiets en ineens voelde we een windvlaag langs
vliegen wat een 68. Turkse Tortel (07.25 uur) bleek te zijn. Deze is nog wel is moeilijk
geweest tijdens de Bigday werd er tegen
elkaar gezegd. We stonden elke 50 meter
wel stil om een soort in te voeren, want de
eerste 69. bruine Kiekendief vloog op langs
de weg. Terwijl we naar de bruine kiekendief
aan het kijken waren ontdekte Fred een 70.
Paapje (07.31 uur) op een hek. Deze werd
direct in de appgroep gezet. Terwijl we hem
in de groep zetten zagen we ook ineens een
71. roodborsttapuit (07.35 uur) zitten in een
boompje. Ook deze werd in de app gezet om
te melden dat we ons niet vergist hadden in
de soort. Gelijk werd er door de Birdboys
gevraagd of we wel zeker waren van het paapje en of we bewijsmateriaal hadden. Op dit
4
moment hadden we dat nog niet, vanwege dat de vogel net gevolgen was uit het scherm op
het moment van afdrukken. Er werd speciaal voor het bewijsmateriaal nog even goed
gezocht en we vonden hem gelukkig al snel terug en konden een mooi bewijsplaatje maken.
We besloten snel verder te gaan om toch nog richting paal 15 te fietsen voor een blauwe
kiekendief. Langs het fietspad vlogen een aantal 72. graspiepers (07.50 uur) op. Uit het niets
vloog er ook ineens een 73. blauwe Kiekendief (07.55 uur) kort boven het duin. Er was door
team Ecoresult ook een koperwiek gezien die veel aan het roepen was. Helaas werd deze
niet gezien door ons. Toen werd er in de appgroep een melding gedaan van twee Middelste
jagers bij paal 15 naar noord. Hier zaten wij nog geen 100 meter vandaan en we besloten
heel snel te fietsen (zelf de 40 kilometer per uur gehaald) naar de plek om te kijken of we ze
nog op konden pakken. De fietsen werden haastig neergezet en we trokken een sprintje
richting het einde van het strandpaviljoen, wat heel erg zwaar was door het losse zand. Snel
de telescoop neerzetten en scannen. Ineens zag ik ze vliegen maar tijdens het uitleggen waar
ze vlogen raakte ik ze net zo snel weer kwijt. We waren dicht bij een fantastische twitch,
maar hij kon niet geteld omdat we hem niet met drie personen gezien hadden. Tijdens het
scannen zagen we nog wel 74. futen
(08.02 uur). Bij de fiets aangekomen werd
er besproken waar we onze koffie zouden
laten komen. Er een uur eerder was er een
wielwaal gehoord in het bos ten noorden
van ons. Er werd besloten om daar de
koffie te laten komen om 08.30 uur. Op de
weg daar naartoe werden 75.
braamsluiper (08.16 uur), 76.
boomkruiper (08.18 uur) en 77. groenling
(08.28 uur) binnengetikt. De koffiepauze
was goed verzorgd door Ewa en Johan,
met zelfgebakken lekker, super bedankt! Tijdens de koffiepauze werd er nog wel een 78.
holenduif (08.58 uur) gezien, maar helaas geen spoor van de gemelde wielewaal. Tijdens de
koffie bespraken we onze plannen over het vervolg van de dag. We besloten om nog 1x een
stuk naar het noorden te fietsen om een gemelde fluiter te proberen. Helaas lukte deze
soort ook niet en dus bleek de theorie maar weer eens waar. Twitchen is dodelijk!!! Wel
zagen we 79. staartmees (09.12 uur) en 80. putter (09.17 uur). Inmiddels vonden we het tijd
om richting het zuiden van het eiland af te zakken, want het zou om 11.40 uur hoog water
zijn in de Mokbaai. Het tempo werd verhoogd maar al snel werden de remmen alweer
ingeknepen voor een overvliegende 81. havik (09.57 uur). We fietste over wegen waar ik
nog nooit geweest was maar kwamen nog wel nieuwe soorten tegen zoals 82. spreeuw
(10.19 uur) en 83. buizerd (10.23 uur). We stonden naar de buizerd te kijken toen er ineens
een paar 84. gele kwikstaarten (10.24 uur) overvlogen en even verderop landen. Uiteraard
werden ze even beter bekeken en bleek er ook een 85. Engelse kwikstaart (10.31 uur)
tussen te lopen. Het plan was om via de gemelde grote zilverreiger naar de Mokbaai te
fietsen om daar door de 100 soorten grens heen te gaan. Onderweg naar het Grote vlak
kwamen we onze eerste zingende 86. veldleeuwerik (10.33 uur) tegen. Bij het Grote vlak
aangekomen kwamen we weer eens een team tegen, dit was team Ecoresult die de grote
zilverreiger net hadden binnengetikt. Deze plek leverde ons drie nieuwe soorten op. 87.
Torenvalk (10.41 uur), 88. grote zilverreiger (10.44 uur) en nu wel door het hele team
gehoorde 89. blauwborst (10.47 uur). De tijd begon te dringen om voor de hoogte
waterstand in de Mokbaai te zijn, daarop werd besloten om even flink door te fietsen en iets
minder stil te staan. Fietsende voort kwamen we 90. huiszwaluw (10.54 uur) en 91.
lepelaar (10.56 uur) tegen. Onze eerstvolgende stop zou bij te De Petten zijn om daar alvast
5
wat steltlopers en de enige pijlstaart van het eiland binnen te tikken. Even na de klok van 11
uur stonden we te kijken over dit natuurgebiedje. Hier werd gezien 92. rosse grutto (11.10
uur), 93. bonte strandloper (11.11 uur) en de 94. pijlstaart (11.11 uur). Zouden we de 100
soorten halen voor 12 uur werd er tegen elkaar gezegd, als dit zou lukken dan lopen we voor
op ons eigen record. Bij de Geul werd er geluncht, maar ook meteen een aantal nieuwe
soorten gezien, zoals 95. tafeleend (11.28 uur), 96. kuifeend (11.29 uur), 97. slobeend
(11.30 uur), 98. groenpootruiter (11.33 uur) en 99. wulp (11.33 uur). Het water in de
Mokbaai stond nu zo hoog dat veel wadvogels al gevlucht waren, daardoor werd besloten
om op de terugweg nog eens te kijken. Onderweg naar de Horsmeertjes kwamen we de
Hopsters tegen die zeiden dat we goed bezig waren. We moesten nog steeds een 100.
tuinfluiter (11.57 uur), maar deze zong uitbundig bij de ingang naar de Horsmeertjes.
Precies op de helft van onze 24 uur stonden we op 100 soorten we voelden dat er een
record in zat. Bij de Horsmeertjes zagen we onze enige 101. knobbelzwaan (12.03 uur) van
de dag. Hier kregen we hulp van Jarne Kompier en Marije Binsbergen die ons op 102.
wintertaling (12.06 uur), 103. dodaars (12.07 uur) en een roepende 104. waterhoen (12.17
uur) wezen. Waarvoor dank! Uit het niets pikte ik een paar 105. gierzwaluwen (12.18 uur)
boven ons hoofd op. Deze waren nog heel erg schaars op deze Bigday en dus ook de enige
van de dag. De vijver leek hier wel leeg gevist en dus stapten we weer op de fiets om
nogmaals over de Mokbaai te kijken voor wadvogels en natuurlijk de baardman. Het water
was inmiddels iets gezakt en we zochten zo snel mogelijk de hier aanwezige 106.
zilverplevier (12.39 uur) en 107. kanoet (12.39 uur) op. Ineens belde Jarne mij op om te
vragen of we de baardman al hadden gevonden, want hij had er één in beeld bij de
parkeerplaats. Zo snel als we konden zijn we er heen gefietst (ik haalde weer de 40 km/uur)
en we stonden er nog geen minuut of er vloog een 108. baardman (12.41 uur) al roepend
voor ons langs. Na een snelle blik op de stand bleek dat we nog volop meededen om de
winst, hierdoor werden we zelfs ineens heel fanatiek. Onze volgende target was de zwarte
roodstaart die heel erg moeilijk is in het Horntje. We bevonden ons nu in zo’n goede flow dat
die gewoon moest lukken. Na een rondje door het Horntje stonden we aan de rand van de
Nioz haven. Helaas had de zwarte roodstraat geen zin om te zingen, maar mijn scherpte
gehoor hoorde wel een 109. kramsvogel (13.13 uur) die vlak langs vloog. Richting het
noorden fietsend kwamen we erachter dat we nog geen 110. bontbekplevier (13.28 uur)
hadden ingevoerd en deden dat dan ook bij de eerstvolgende plek waar er een aantal liepen.
Team Ecoresult melde een rouwkwikstaart op een plek waar we net voorbij waren gefietst.
Na kort overleg werd er besloten om terug te fietsen en dan onderlangs de dijk onze weg te
vervolgen. Helaas liep de rouwkwikstraat niet meer op het veldje, maar ineens vlieg Elske
haar blik wel op de 111. zwarte roodstraat (13.53 uur) welke alweer snel achter de boerderij
uit beeld raakte. Deze soort zouden we nog wel is als enige kunnen hebben werd er gedacht,
maar later zong er eentje luidkeels bij de
haven van Ouderschild die meer teams
oppikte. Op de vaste broedplaats van 112.
ringmus (14.02 uur) duurde het ook niet heel
erg lang voordat we er een hoorden. Het
tempo kon weer opgevoerd worden dachten
we, maar onderweg had team Hopsters een
kleine zilverreiger gezien. Deze leek weg te
zijn, maar later bleek dat hij binnendijks zat
terwijl wij buitendijks aan het zoeken waren.
Helaas voor alle teams was de zwarte zeekoet
’s morgens de haven uit gevlogen en niet
meer teruggekeerd. We scoorde daarom pas bij de Dijkmanshuizen onze volgende nieuwe
6
soorten 113. brandgans (15.00 uur) en 114. grote mantelmeeuw (15.00 uur). Verder zaten
hier helemaal geen strandlopers, helaas. Zo snel mogelijk door dan maar naar Nieuw
Buitenheim voor de 115. dwergstern (15.17 uur) en 116. noordse stern (15.18 uur) die
Pieter Doorn al voor ons in beeld had. Iets verderop buitendijks waren vandaag kolganzen
gezien, waarop we besloten om daar langs te fietsen. We stonden er nog maar net of er
kwam een onbekende wielrenner voorbij fietsen die zei dat er verderop een middelste
zaagbek zwom. Snel zochten we de 117. kolganzen (15.29
uur) op. Als bonus vonden we hier ook een 118.
witbuikrotgans (15.30 uur) tussen de rotganzen. Snel weer
op de fiets richting de 119. middelste zaagbek (15.35 uur)
die vrij dicht langs de kant zwom waardoor we hem snel
gevonden hadden. We hadden nog steeds geen kleine
plevier waarop werd besloten om via Waal en Burg terug
richting de Cocksdorp te fietsen. Onderweg kwamen we
nog een oeverzwaluwwand tegen waar we even hebben
gewacht totdat er ook 120. oeverzwaluwen (15.45 uur) bij
vlogen. De accu’s van de elektrische fietsen begonnen
inmiddels leeg te raken door de straffe noorden wind. We
moesten op adrenaline door. We waren nog niet een bij de
Marel aangekomen of we hadden al 121. kleine plevier
(16.13 uur) en 122. kemphaan (16.15 uur) binnen. Bij de
Marel werden we ontvangen door een hele vriendelijke
vrijwilliger die ons nog aan twee nieuwe soorten kon
helpen 123. goudplevier (16.33 uur) en 124. Temmincks strandloper (16.55 uur). Het was
tijd geworden om de balans op te maken, waarbij we tot de conclusie kwamen dat we maar
twee soorten achter liepen op de koplopers. We begonnen inmiddels wel moe te worden,
maar door de stand kregen we weer wat meer energie. We moesten dan ook nog wel een
aantal makkelijke soorten zoals rietgors en sperwer. Wel besloten nu in één rechte lijn
richting De Cocksdorp te gaan om daar wat te gaan eten. Onderweg kwamen we een
mannetje 125. zomertaling (17.25 uur) en de vleugellamme 126. toendrarietgans (18.05)
tegen. Na een korte pauze in De Cocksdorp om wat te eten begonnen we aan onze laatste
avond ronde. Eerst richting de 127. morinelplevieren (19.23 uur) die we al snel gevonden
hadden. De rotganzen werden nogmaals afgezocht op de hier aanwezige zwarte rotgans
welke we helaas niet hebben gevonden. Snel richting de vuurtoren voor onze laatste
soorten, want we waren nog maar een paar soorten verwijderd van een persoonlijk record.
Bij het Renvogelveld aangekomen hadden een aantal mensen 128. Kaspische
roodborsttapuit (19.55 uur) al in beeld. Een scan over het veld zelf leverde ons nog 129.
bosruiter (19.58 uur) en 130. rouwkwikstaart (20.05 uur) op. Er werd gejuicht, want onze
target was bereikt! We besloten om te voet verder te gaan om op zoek te gaan naar de 131.
kleine karekiet (20.23 uur) welke uitbundig begon te zingen na enkele minuten wachten.
Teruglopend werd ons plan bepaald. We zouden nog op zoek gaan in de Tuintjes naar de
hier aanwezige draaihals en beflijster. Helaas voor ons lieten die zich al niet meer zien. Het
licht begon hard af te nemen en de accu’s van de fietsen waren leeg, maar we hadden nog
een stop in ons hoofd. De fietsen werden gepakt en we vertrokken richting het uitkijkpunt
bij Dorpzicht om hier witgat te proberen. Deze was niet meer aanwezig, maar op te
terugweg hoorden Klaas en ik er ineens een overvliegen helaas werd hij niet gehoord door
Elske of Fred. Heel even werd er nog getwijfeld of we nog langs de Scorren zouden fietsen
om daar velduil te proberen. De energie was op, waardoor er werd besloten om te gaan
finishen met 131 gezien/gehoorde soorten. We waren dik tevreden!!!!!
7
Prijsuitreiking
Zondag 8 mei gingen onze wekkers om 08.30 uur, omdat we om 09.15 uur aanwezig
moesten zijn op het Waterplein voor een groepsfoto. Dit is eigenlijk standaard het zwaarste
moment van het hele weekend. Je wilt nog zo graag slapen 􀍔􀍕􀍖!! We wandelden richting een
mooie plek om een groepsfoto te maken en wisselende onderling de leuke ervaringen uit.
Aansluitend het door de
vogelbescherming verzorgde ontbijt met
de prijsuitreiking. Rond 10.30 uur begon
de prijsuitreiking, zoals altijd beginnend
met een dankwoord aan alle
deelnemende teams. De winnaars met
het meeste soorten zijn geworden team
Ecoresult met 137 soorten. Met alle
teams hebben we 155 verschillende
vogelsoorten gezien! Het grote moment
was daar de winnaars van de
fondsenwerving zijn geworden Team
Tureluurs met 3551,40 euro. We werden
naar voren geroepen en er volgde een
luid applaus. Dit is een bedrag waar we heel erg trots op zijn en wat we nooit verwacht
hadden. Met alle teams hebben we ruim 14.000 euro gehaald voor de Kustbroeders. Wat
net geen record is, maar met zo weinig teams toch een schitterend resultaat is.
Als afsluiting hebben wij een aantal prijsjes verloot onder alle mensen die Team Tureluurs
gesponseerd hebben. Twee bijzondere vogelfluitjes, ter beschikking gesteld door Annemiek
van der Berg. Een aquarel van een pestvogel van de hand van Wolter Strijbos en een privéexcursie
met Team Tureluurs. De winnaars hebben bericht gehad.
Vogelinformatiecentrum

Vogelinformatiecentrum

Het Vogelinformatiecentrum is de optiek specialist van Nederland en je vindt er alles wat met het kijken naar vogels te maken heeft. We zijn het gehele jaar open van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel. Nergens tref je zoveel verschillende vogelsoorten aan als in dit Nationaal Park. Overal kun je wandelen en fietsen.

Partners

  • Nationaal Park Duinen van Texel
  • Vogelinformatiecentrum
  • Casa di Gio's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief