Ons goede doel 2023

Na een zeer succesvol Wadden Vogelfestival in 2022 hebben we met elkaar meer dan 14.000 euro opgehaald voor de kustbroeders, waar de Kluut en Bontbekplevier de specifieke doelsoorten voor waren. In 2023 zullen we, in navolging van de succesvolle 2022-editie, de kustbroeders weer centraal stellen. De specifieke doelsoorten die we in 2023 in de spotlight zetten zijn de Grote Stern en de Scholekster.

Kustbroeders hebben het in Nederland ontzettend moeilijk door een combinatie van factoren. Als we bijvoorbeeld naar de stranden in Nederland kijken, zien we dat op maar heel weinig plekken in het land strandbroeders rustig en succesvol kunnen broeden. Dat is waarom we ook blij zijn dat er een initiatief als het Groene Strand bestaat, waar natuur en rust op de stranden centraal worden gesteld. Daarnaast zien we ook op veel andere plekken dat kustbroeders onder druk staan. De kustregio is nou eenmaal één van de drukste, meestbezochte regio’s van ons land. Daarom gaan we in 2023 weer voor kustbroeders strijden.

Dit jaar zetten we echter twee andere doelsoorten in de spotlight. De eerste soort die we in 2023 in de schijnwerpers zetten is de Grote Stern. Deze soort heeft een ongelofelijk harde klap gekregen van de verwoestende vogelgriep in 2022. Het is de eerste keer dat vogelgriep in de broedtijd zo om zich heen heeft gegrepen. De Grote Stern broedt maar op enkele plekken in Nederland, altijd in kolonies. Doordat veel uitwisseling tussen de kolonies plaatsvindt en de vogels erg dicht op elkaar broeden in de kolonies, is bijna de hele Nederlandse broedpopulatie aan de vogelgriep overleden. Op twee plekken werd nog succesvol gebroed. Eén van die plekken is bij de relatief nieuw gecreëerde Prins Hendrik Zanddijk op Texel. Wij hopen dat er vanuit Afrika in 2023 toch nog enkele vogels terugkeren. Omdat de populatie zo’n enorme klap heeft gekregen willen we de soort in 2023 en ook de jaren erna helpen door ze zoveel mogelijk geschikte broedmogelijkheden te bieden en onderzoek naar de soort te ondersteunen. Onderzoek kan een financiële ondersteuning gebruiken in de vorm van camera’s bij de broedplekken of zenders.

Video: een triest overzicht van de Vogelgriep bij de Petten op Texel. Beelden: Vogelinformatiecentrum Texel.

De tweede soort die we in 2023 uitlichten is de Scholekster. De Scholekster heeft in de laatste decennia een enorme duikvlucht in aantallen gezien. Sinds 1990 kelderen zowel de aantallen wintervogels als broedvogels van deze prachtige vogelsoort. Onderzoek van het project CHIRP, dat onderzoek doet naar de achteruitgang van Scholeksters, toont aan dat de aantallen Scholeksters achteruitgaan door aan tal van factoren als klimaatverandering, landbouw, predatie, verstoring en voedselaanbod. Meer informatie over de precieze achteruitgang is te vinden op hun website. Veel mensen zien de Scholekster echter nog veel in de buurt van steden. Dat klopt. Waar vogels uit hun originele habitat, namelijk wad- en weidegebieden, steeds minder voorkomen, zie je ze in stedelijke omgevingen veel meer. Stichting Scholekster op het dak legt op hun website precies uit hoe dat precies zit. Feit is dat het slecht gaat met de Scholekster en dat de zorgwekkende achteruitgang onderzocht moet worden. Het is namelijk goed mogelijk dat de mens een rol speelt in de achteruitgang, maar ook een rol kan spelen in toekomstige vooruitgang. 2023 is bij SOVON het Jaar van de Scholekster, en daar doen we graag aan mee. We hopen onderzoek en beschermingsprojecten voor de Scholekster te kunnen ondersteunen door de soort centraal te stellen in 2023.

Scholekster roepend op paal; Eurasian Oystercatcher calling on pole. Foto: AGAMI Photo Agency, Roy de Haas

Het is om bovenstaande redenen de moeite waard om te strijden voor deze prachtige groep vogelsoorten. Zodat we de kustbroeders de ruimte en mogelijkheden kunnen geven die ze zo hard nodig hebben. Om aandacht te vragen voor Kustbroeders en door geld in te zamelen, gaan we geheel 2023 ons steentje bijdragen aan dit goede doel. Kom dus naar het Wadden Vogelfestival of start een thema en doe mee met de Texel Big Day!

Weten aan welke specifieke doelen het opgehaalde geld uit 2023 wordt besteedt? Dat lees je in dit artikel. 
Vogelinformatiecentrum

Vogelinformatiecentrum

Het Vogelinformatiecentrum is de optiek specialist van Nederland en je vindt er alles wat met het kijken naar vogels te maken heeft. We zijn het gehele jaar open van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel. Nergens tref je zoveel verschillende vogelsoorten aan als in dit Nationaal Park. Overal kun je wandelen en fietsen.

Partners

  • Nationaal Park Duinen van Texel
  • Vogelinformatiecentrum
  • Casa di Gio's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief