• Home
  • Nieuws
  • Texelse Grote sterns worden gezien in Gambia!

Texelse Grote sterns worden gezien in Gambia!

Tijdens het Wadden Vogelfestival van 2023 is door onder andere de teams van de Texel Big Day ruim € 15.000,- opgehaald voor het goede vogeldoel. Het goede vogeldoel van 2023 stond in het teken van kustbroeders, met de Grote Stern en Scholekster in de spotlights. Het is dan ook mooi om te horen dat op Texel geringde Grote Sterns in hun overwinteringsgebied in Gambia zijn aangekomen.

Grote sterns beginnen tussen 15 Juli tot eind september Nederland te verlaten. Vaak vertrekken Grote Sterns samen met hun bedelende jongen in zuidelijke richting naar vooral West-Afrika. Volgens vogelonderzoeker Mardik Leopold heeft Texel in tegenstelling tot 2022 een heel lang en goed broedseizoen gehad, met veel en goed groeiende kuikens. Rond de periode van het uitvliegen sloeg het noodlot (de vogelgriep) alsnog toe en stierven veel kuikens, ook de kuikens die net een week lang rondliepen met een verse kleurring. Gelukkig zijn veel geringde kuikens nog gezond uitgevlogen en dat is ook terug te zien in waarnemingen van geringde Grote Sterns!

Eind november hebben Nederlandse vogelaars in Gambia drie op Texel geringde Grote Sterns gevonden ten zuiden van Kartong! Na het aflezen van de ringen en het doorsturen naar de desbetreffende ringer bleek dat het om twee eerstejaars vogels en één adulte vogel te gaan. Dit soort bevindingen geeft de Texelse onderzoekers waardevolle informatie over de trekroutes van onze Texelse Grote Sterns. Uiteraard worden we na de heftige uitbraak van Vogelgriep in 2022 erg blij van dit goede  nieuws dat deze sterns veilig aangekomen zijn in hun overwinteringsgebieden!

In 2023 hebben we met het opgehaalde geld van de Texel Big Day een webcam op de Prins Hendrik Zanddijk kunnen plaatsen, bij de grootste broedkolonie van Grote Sterns in Nederland. Dit om de vogelgriep situatie te monitoren, andersoortige verstoringen te bekijken en handhaven en om ringen af te lezen zonder de kolonie te storen.

De webcam heeft zijn nut bewezen en daarom willen we in 2024 samen met Staatsbosbeheer Texel en de Wageningen Universiteit kijken hoe we een duurzamere oplossing voor een webcam op de Prins Hendrik Zanddijk kunnen vinden. We kunnen daarmee de kolonie monitoren omdat het gevaar voor vogelgriep zeker nog niet geweken is. Ook kunnen we een kijkje in de kolonie nemen zonder deze te verstoren. We lezen ringen af en nog belangrijker, Staatsbosbeheer Texel kan ook in de omgeving zien of en wanneer er (menselijke) verstoring plaatsvindt. Zo hopen we de West-Europese populatie van Grote Sterns een heel succesvol en veilig broedseizoen geven. Dat kan de soort nog zeker gebruiken om de catastrofale impact van vogelgriep in 2022 boven te komen.

De webcam is maar één van de vele initiatieven die we in 2023 hebben mogen ondersteunen. Weten wat we in 2024 allemaal gaan doen? Klik hier. Wil je helpen aan dit goede vogeldoel? Doneer aan de Texel Big Day Teams, doe zelf mee met een team of kom naar het Wadden Vogelfestival op 11 & 12 mei en doe mee met een excursie of draag bij op de Birdfair!
Vogelinformatiecentrum

Vogelinformatiecentrum

Het Vogelinformatiecentrum is de optiek specialist van Nederland en je vindt er alles wat met het kijken naar vogels te maken heeft. We zijn het gehele jaar open van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel. Nergens tref je zoveel verschillende vogelsoorten aan als in dit Nationaal Park. Overal kun je wandelen en fietsen.

Partners

  • Nationaal Park Duinen van Texel
  • Vogelinformatiecentrum
  • Casa di Gio's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief